Du kan ansöka om ett särskilt vägbidrag för gång- och cykelfrämjande åtgärder och ombyggnader som ska höja trafiksäkerheten. Du kan bara söka om du redan har ett årligt vägbidrag.

Regler

För att få särskilt vägbidrag måste du som väghållare följa våra regler för bidrag.

 • Du kan bara få särskilt vägbidrag om du redan får ett årligt vägbidrag.
 • Du måste ha ett upprättat bank- eller plusgirokonto. Privatpersoner får inte stå som betalningsmottagare.
 • Ditt projekt behöver kosta mellan 20 000–100 000 kronor inklusive moms.
 • Bidraget uppgår till 50 procent av projektkostnaden. Om till exempel ditt projekt kostar 20 000 kronor kan du få 10 000 kronor i särskilt vägbidrag.
 • Kungsbacka kommun har en årlig bidragspott på 200 000 kronor för särskilt vägbidrag. Denna pott fördelas på de projekt som beviljas bidrag.
 • Förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun beslutar vilka ansökningar som beviljas eller inte beviljas bidrag. Skolvägar prioriteras framför andra vägar.
 • Vi betalar ut bidraget i efterskott när du har redovisat de faktiska kostnaderna för projektet och bifogat ett foto på platsen efter att projektet är genomfört.
 • Om du inte redovisar faktiska kostnader och ett foto på platsen före 1 november samma år, förlorar du möjligheten att få bidrag.

Så här ansöker du

Du behöver söka bidraget innan du påbörjar projektet. Du ansöker via e-tjänsten. E-tjänsten är öppen från början av januari till och med 31 mars. Vi behandlar inte ansökningar som kommer in efter 31 mars.

Din ansökan måste innehålla:

 • foto på platsen innan du har genomfört projektet
 • karta över var du ska genomföra projektet
 • uppskattad kostnad för projektet
 • Trafikverkets kostnadsberäkning och beslut om du har fått ett beviljat stadsbidrag