Skräpplockardagarna

Varje vår är Kungsbacka kommun med i Skräpplockardagarna, Håll Sverige Rent-kampanjen. Från 1 mars kan ni kan beställa säckar från Håll Sverige Rent.

Ni samlar skräpet, vi hämtar det. Under april plockar vi skräp i Kungsbacka! Vinsten för oss alla är en renare kommun.

Alla förskolor och skolor kan anmäla sig på Håll Sverige Rents webbplats för att få säckar och kampanjmaterial. Numera skickar de ut allt material direkt till skolorna. Det är endast verksamheter som arbetar med barn och unga som får material gratis. Anmälan öppnar 1 mars.

Över 6 100 deltagare från skolor och förskolor i Kungsbacka var med och plockade skräp förra våren. Anmäl er ni också!

Ni samlar, vi hämtar

Ni samlar skräp i kampanj-sopsäckarna när ni vill. Ställ säckarna vid ett sopkärl så hämtar vi upp det på ordinarie sophämtning under april.

Under april kan du också lämna Håll Sverige Rent-säckarna eller genomskinliga säckar med Kungsbacka-logga hos någon av våra återvinningscentraler utan att dra ditt återvinningskort. Kontakta personalen på återvinningscentralen om du bara har sådana säckar.

Vad är det vi samlar och slänger?

Alla sorters skräp som ligger i naturen i diken och på allmänna platser, utom grenar och ris. Tänk på att skräpet ska rymmas i säckarna som får väga max 15 kilo.