Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Handläggningstider under sommaren

Tänk på att det under sommarmånaderna är längre handläggningstid än vanligt, så skicka in din ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i god tid.

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Kungsbacka kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i e-tjänsten Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Länk till annan webbplats.. I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Om du inte vill ansöka via e-tjänsten kan du istället ladda ner och skriva ut blanketterna. Du laddar ner blanketterna i e-tjänsten. Det finns två blanketter:

  • en för att ansöka om själva tillståndet
  • och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

Behöver du parkeringstillstånd när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om ett nytt. Skicka ansökan till kommunen senast en månad innan ditt aktuella tillstånd går ut.

Var och hur länge gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på uppställningsplatser där lokal trafikföreskrift är utfärdad.

Parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser som övervakas av privata bolag. Kontakta alltid bolaget för att få besked om den specifika platsen.

Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, dock längst fem år.

Avgift

I Kungsbacka kommun är det avgiftsfritt att parkera med detta tillstånd på allmänna parkeringsplatser. I andra kommuner måste du betala på avgiftsbelagda parkeringar, om inte kommunfullmäktige i den kommunen beslutat om avgiftsbefrielse. Kontakta den kommun du ska besöka.

Vem kan få tillstånd?

Du kan beviljas parkeringstillstånd som antingen förare eller passagerare. Tillståndet är i första hand till för dig som själv kör ditt fordon. För att vara berättigad till ett parkeringstillstånd ska ditt rörelsehinder vara varaktigt (minst 6 månader) och innebära väsentliga svårigheter för dig att förflytta dig på egen hand. Vid vår bedömning av din förflyttningsförmåga förutsätter vi att du använder hjälpmedel för att förflytta dig. Enbart svårigheter att bära tungt eller svårigheter att ta dig in och ur ett fordon är inte skäl för att bli beviljad ett tillstånd.

Endast i undantagsfall utfärdar vi tillstånd till passagerare, det vill säga till den som inte själv kör. Den som söker ska, utöver ovanstående kriterier, också ha ett så omfattande behov av tillsyn att hen inte kan lämnas ensam för att invänta föraren vid färdmålet under tiden som föraren parkerar fordonet.

Har du fått tillståndet som förare får det bara användas när du själv kör bilen. Om du har fått tillståndet som passagerare får det bara användas när du själv är med i bilen. Vid missbruk kan vi återkalla tillståndet.

Läs mer om parkeringsregler som gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 1.6 MB..

Vad händer om jag tappar bort eller förlorar mitt tillstånd?

Då behöver du göra en förlustanmälan hos Polisen som du sedan lämnar in hos kommunen för att få ett nytt parkeringstillstånd.

Här finns parkeringsplatser för rörelsehindrade