Parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du som har rörelsehinder och är folkbokförd i Kungsbacka kommun kan ansöka om parkeringstillstånd så att du kan parkera närmare ditt färdmål, arbetsplats eller bostad.

Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrad i vår e-tjänst: Ansök om parkeringstillstånd för rörelsehindrad Länk till annan webbplats..

Om du inte vill ansöka via e-tjänsten kan du istället ladda ner och skriva ut blanketterna. Du laddar ner blanketterna i e-tjänsten. Det finns två blanketter:

  • en för att ansöka om själva tillståndet
  • och en för läkarintyg som ska bifogas med ansökan.

Behöver du parkeringstillstånd när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om ett nytt. Skicka ansökan till kommunen senast en månad innan ditt aktuella tillstånd går ut.

Var och hur länge gäller tillståndet?

Parkeringstillståndet gäller i hela landet på uppställningsplatser där lokal trafikföreskrift är utfärdad.

Parkeringstillståndet gäller inte på parkeringsplatser som övervakas av privata bolag. Kontakta alltid bolaget för att få besked om den specifika platsen.

Ett parkeringstillstånd har begränsad giltighetstid, dock längst fem år.

Avgift

I Kungsbacka kommun är det avgiftsfritt att parkera med detta tillstånd på allmänna parkeringsplatser. I andra kommuner måste du betala på avgiftsbelagda parkeringar, om inte kommunfullmäktige i den kommunen beslutat om avgiftsbefrielse. Kontakta den kommun du ska besöka.

Tillståndet är personligt

Parkeringstillståndet är personligt och får endast användas när du själv kör din bil, eller när du följer med som passagerare och är beroende av hjälp vid förflyttning utanför fordonet. Om parkeringstillståndet missbrukas kan det återkallas.

Läs mer om parkeringsregler som gäller för parkeringstillstånd för rörelsehindrad Pdf, 1.6 MB..

Här finns parkeringsplatser för rörelsehindrade