Karta över parkeringsplatser

Här hittar du information om parkeringsplatser som kommunen ansvarar för. I kartan är parkeringsplatser i kommunen markerade i blått.

Parkeringshus Linden

Huset ligger nära Söderstaden vid Lindens torg och är byggt i sju våningsplan, samtliga öppna för allmänheten. Parkeringshuset har runt 940 parkeringsplatser. Boendeparkering finns tillgänglig på plan 2-7 för de som har boendeparkering i centrum. Ett tjugotal laddstolpar finns också på plats. Boendeparkeringstillståndet gäller inte på laddplatserna.

Parkeringsstrategi i Kungsbacka stad Pdf, 608.8 kB.