Här kan du läsa mer om var du hittar laddplatser, samt vilka avgifter och regler som gäller när du står på en laddplats.

Karta över laddplatser i Kungsbacka

P-regler för att stå på laddplats

Laddplatserna är utmärkta med särskilda skyltar. Bara eldrivna fordon får parkera på laddplatserna och fordonen förväntas vara inkopplade för laddning. Taxan är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen. Boendekort gäller inte på laddplatser.

P-avgift som vanligt

Elkostnaden tillkommer utöver parkeringsavgiften. Du betalar parkeringsavgiften via mobilen eller i en parkeringsautomat. Parkeringsavgiften är densamma som för omgivande parkering och framgår av skyltar på platsen. Boendekort gäller inte på laddplatser. 

Elen betalar du direkt till Eon som är det elbolag som Kungsbacka kommun har upphandlat för laddplatserna. Hur du betalar framgår av instruktionen på laddstolpen. Har du frågor eller behöver hjälp så är du välkommen att kontakta Eons kundservice.

Kontaktuppgifter till Eons kundtjänst (Eon) Länk till annan webbplats.