Nyttoparkering är till för dig som har en butik eller verksamhet i centrum.

Nyttoparkering gäller på betalparkeringar, inte på parkeringar där tillstånd krävs eller där man bara kan parkera med p-skiva ,till exempel längs med gatorna i innerstaden.

Nyttoparkering är till för dig som har butik eller verksamhet i centrum: Fordonet måste användas i stor omfattning och ha en avgörande betydelse för verksamheten. Missbrukar du tillståndet kan det dras in. Detta ska förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.

Tillståndet är digitalt och kostar 2 000 kronor per år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor.