Nyttoparkeringstillstånd är till för dig som har en butik eller verksamhet i Kungsbacka stad.

Tillståndet ersätter endast avgiften på parkeringarna och kan inte ersätta P-skiva eller P-tillstånd. Tillståndet innebär inte att du har en reserverad parkeringsplats.

Detta gäller för nyttoparkeringstillstånd:

  • Nyttoparkering är till för dig som har butik eller verksamhet i centrum.
  • Du måste använda fordonet i en stor omfattning under dagen och det behöver ha en avgörande betydelse för verksamheten. Motivera tydligt när du skickar in ansökan via e-tjänsten.
  • Missbrukar du tillståndet drar vi det in. Detta ska förhindra att bilar står hela dagen och tar upp plats för besökare och kunder.

Tillståndet är digitalt och kostar 2 000 kronor per år. Tillfälligt tillstånd som gäller en månad kostar 250 kronor. Handläggningstiden kan ta upp till 4 veckor.