Utredning om fyra spår genom Kungsbacka

Trafikverket har nu presenterat sitt förslag på åtgärder för stråket mellan Varberg och Göteborg. En del i detta är att utöka spåren genom Kungsbacka från två till fyra spår. Än så länge är det en utredning, beslut kommer att fattas först 2022 av Trafikverket.

Trafikverket utreder nu möjligheterna att utöka Västkustbanan mellan Varberg och Göteborg. De föreslår bland annat att sträckan mellan Kungsbacka station och Hede station utökas från två till fyra spår. Förslaget innebär också att Kungsbacka station skulle behöva byggas om.

Vad händer nu?

Under oktober 2020 fick Kungsbacka kommun ta del av Trafikverkets åtgärdsvalsstudie. Det är en utredning som redovisar brister och behov som ett stråk har och som även föreslår åtgärder för stråket. I vårt fall handlar detta om Västkustbanan och E6 mellan Varberg och Göteborg.

2022 kommer regeringen att besluta om den nya nationella infrastrukturplanen och då får vi besked om pengar finns för de föreslagna åtgärderna för Kungsbacka. Först efter det att beslutet finns vet vi vad som ska göras och när det ska utföras.

Möjligheter och påverkan på staden

Det som är positivt med att vi skulle kunna få fyra spår och att stationen byggs om är att det ökar kapaciteten och trafiksäkerheten. Vi skulle vara med och bidra till hållbart resande både till och från Kungsbacka men också i större relationer som mellan regioner, inom Sverige och till Europa.

Påverkan på staden blir stor under byggtiden och vi kommer att behöva hitta nya lösningar i staden för att resenärer enkelt ska kunna nå stationen. En del byggnader och bostäder skulle i så fall att påverkas av byggnationen vilket kommer att påverka främst de som bor där.

Trafikverket är de som har information om utredningen och beslut. Så snart vi vet mer kommer vi att informera om det på den här sidan.

Trafikverkets kontaktperson

Pehr-Ola Pahlén, utredningsledare
010-123 44 34
pehr-ola.pahlen@trafikverket.se