Avgifter för bygglov

Vad bygglovsavgiften blir beror på flera saker, bland annat vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du också ha en karta som du beställer från kommunen.

Attefallshus

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Attefallshus eller attefallsbostadshus om du inte behöver ha ett tekniskt samråd

6 875 kronor

Attefallshus när du behöver ha ett tekniskt samråd.

12 500 kronor

Attefallsbostadshus om du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 125 kronor


Attefallstillbyggnad (15 kvadratmeter)

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Om du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

6 250 kronor

Om du behöver ha ett tekniskt samråd.

12 500 kronor


Balkong

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

13 750 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

18 750 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

22 500 kronor

 

Bygga ny lokal för verksamhet

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 13 750 till 117 500 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga ny villa (en- eller tvåbostadshus)

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen.

31 250 kronor

Din ansökan inte följer detaljplanen.

36 250 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område med ett förhandsbesked.

35 000 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område, men utan ett godkänt förhandsbesked.

47 500 kronor

 

Bygga nytt flerbostadshus

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 21 250 till 117 500 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till flerbostadshus eller verksamhet

Avgiften varierar beroende på tillbyggnadens storlek och kan bli från 11 250 till 82 500 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Bygga till huset

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

10 000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och inte behöver ha ett tekniskt samråd.

13 750 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

18 750 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

22 500 kronor

 

Bygga uterum

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor


Container

Avgiften för att söka bygglov för en container börjar på 2 500 kronor. Därefter debiterar vi 1 250 kronor per timma i handläggningstid.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Dörr eller fönster

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 250 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller inte enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 000 kronor

Eldstad eller braskamin

Avgiften för att göra en anmälan om en eldstad eller braskamin är 4 375 kronor.

Förhandsbesked

Avgiften för att söka förhandsbesked är 23 125 kronor.

Garage eller carport

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

13 750 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

18 750 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

22 500 kronor

 

Glasa in balkong på flerbostadshus

Avgiften för att söka bygglov för inglasning av balkong börjar på 5 625 kronor. Därefter debiteras 1 250 kronor per tillkommande balkong.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Höja eller sänka marknivån

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 750 kronor

Du behöver ha ett tekniskt samråd.

14 375 kronor


Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Beskrivning

Avgift

Du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

6 250 kronor

Du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 125 kronor

 

Installera hiss

Avgiften för att söka bygglov för att installera en hiss är 5 000 kronor.

Mur

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 625 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

15 625 kronor

 

Parkeringsplats

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 625 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

15 625 kronor

 

Riva byggnad eller del av byggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver ha ett tekniskt samråd.

11 875 kronor

Du behöver rivningslov för komplementbyggnad och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

6 875 kronor

Du behöver rivningslov och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 625 kronor

Du behöver rivningslov och du behöver ha ett tekniskt samråd.

15 625 kronor

 

Skylt

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen.

5 625 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen.

8 125 kronor

Kostnaderna gäller för en skylt. Om ansökan omfattar flera skyltar, debiteras 1 250 kronor per varje extra tillkommande skylt.

Solceller eller solfångare

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5000 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 250 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 000 kronor

 

Staket eller plank

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 625 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 125 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

15 625 kronor

 

Takkupa

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du ska skicka in en anmälan.

6 875 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 000 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

13 750 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver ha ett tekniskt samråd.

18 750 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

22 500 kronor

 

Växthus

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor

 

Ändra användning av byggnad

Avgiften för att söka bygglov för en ny användning av byggnad kan variera, mellan 11 875 och 46 250 kronor. Kostnad för karta är inte inräknat.

Vad avgiften blir beror på:

  • om byggnaden idag används som enbostadshus eller verksamhetslokal (avgiften blir högre för verksamhetslokal)
  • om nya användningssättet följer detaljplan (avgiften blir högre om det inte följer detaljplanen)
  • om du behöver ha ett tekniskt samråd (avgiften blir högre om du behöver ett tekniskt samråd)

Ändra fasad eller tak (måla om eller byta material)

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 000 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 250 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 000 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 000 kronor

 

Ändra i befintlig byggnad

Avgiften för att söka bygglov för att ändra i en befintlig byggnad kan variera, mellan 4 375 till 13 125 kronor, beroende på vad som ska ändras.

Beslutad taxa 2023

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende. Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet Pdf, 333.5 kB.

Lång handläggningstid ger reducerad avgift

Byggnadsnämnden har tio veckor på sig att fatta beslut i ett bygglovsärende. Om det tar längre tid reduceras avgiften med 20 procent för varje påbörjad vecka. Det är endast den del av avgiften som gäller bygglovet som reduceras. Den del av avgiften som gäller det så kallade byggskedet med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked reduceras inte.

De tio veckorna räknas från när ärendet är komplett för handläggning, det vill säga när du har lämnat in godkända underlag. Det kan vara det datum du skickade in din ansökan, men om det är något du behöver rätta till räknas det från när de nya handlingarna kom in.

Om vi inte meddelar dig om att ärendet behöver kompletteras inom tre veckor från det att ärendet kom in till oss räknas de tio veckorna från den dagen ansökan kom in.

Tidsfristen börjar om på nytt om du vill ändra din ansökan, till exempel om dina grannar har synpunkter och du vill anpassa bygget efter vad de tycker.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor.

Synpunkter på avgift

Om du tycker att vi tar ut en felaktig avgift kan du ta kontakt med oss. Då tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften.

Överklaga avgiften

Om du vill överklaga avgiften ska du skicka in en skrivelse till kommunen senast 21 dagar efter det att du har tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2022-12-06 § 236".

Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet.pdf Pdf, 333.5 kB.

Avgifter för äldre bygglov

För bygglov som kommit in tidigare än 2020-07-07 gäller följande taxa.

Avgifter för äldre bygglov.pdf Pdf, 524.4 kB.