Avgifter för bygglov

Vad avgiften för bygglov blir beror bland annat på vad du ska bygga, om din fastighet ligger innanför eller utanför detaljplanerat område eller hur komplext ditt bygge är. Oftast behöver du ha en karta som du beställer från kommunen. Ibland behöver du även betala en planavgift.

Attefallshus

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Attefallshus eller attefallsbostadshus om du inte behöver ha ett tekniskt samråd

7 315 kronor

Attefallshus när du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 300 kronor

Attefallsbostadshus om du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor


Attefallstillbyggnad (15 kvadratmeter)

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Om du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

6 650 kronor

Om du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 300 kronor


Balkong

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område, och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd

23 940 kronor

 

Bygga ny lokal för verksamhet

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 14 630 till 125 020 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Bygga ny villa (en- eller tvåbostadshus)

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen.

33 250 kronor

Din ansökan inte följer detaljplanen.

38 570 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område med ett förhandsbesked.

37 240 kronor

Du ansöker utanför ett detaljplanerat område, men utan ett godkänt förhandsbesked.

50 540 kronor

 

Bygga nytt flerbostadshus

Avgiften varierar beroende på byggnadens storlek och kan bli från 22 610 till 125 020 kronor (om du bygger över 5 000 kvadratmeter).

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Bygga till flerbostadshus eller verksamhet

Avgiften varierar beroende på tillbyggnadens storlek och kan bli från 11 970 till 87 780 kronor.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Bygga till huset

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du inte behöver ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och inte behöver ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller om du ska bygga utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

Bygga uterum

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Avgifterna som anges här gäller bygglov för oisolerat uterum med enkel konstruktion

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område, och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor


Container

Avgiften för att söka bygglov för en container börjar på 2 660 kronor. Därefter debiterar vi 1 330 kronor per timma i handläggningstid.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Dörr eller fönster

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller inte enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 960 kronor

Eldstad eller braskamin

Avgiften för att göra en anmälan om en eldstad eller braskamin är 4 655 kronor.

Förhandsbesked

Avgiften för att söka förhandsbesked är 24 605 kronor.

Garage eller carport

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

Glasa in balkong på flerbostadshus

Avgiften för att söka bygglov för inglasning av balkong börjar på 5 985 kronor. Därefter debiteras 1 330 kronor per tillkommande balkong.

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll samt eventuell planavgift är inte inräknat.

Gränsutvisning

Kostnad för gränsutvisning debiteras per arbetstimme, 1330 kronor + moms. Minsta timdebitering är 3 timmar.

Höja eller sänka marknivån

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

9 310 kronor

Du behöver ha ett tekniskt samråd.

15 295 kronor


Inreda ytterligare bostad i enbostadshus

Beskrivning

Avgift

Du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

6 650 kronor

Du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

 

Installera hiss

Avgiften för att söka bygglov för att installera en hiss är 5 320 kronor.

Mur

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 645 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

Parkeringsplats

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 645 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

Planavgifter

Om detaljplanen som gäller för din fastighet inte är finansierad sedan tidigare tas en planavgift ut i samband med att du söker bygglov. Är detaljplanen ändrad tas en avgift ut endast av de fastigheter som har nytta av ändringen. Vilka fastigheter som berörs syns i kommunkartan Länk till annan webbplats.. Kostnaden är utöver avgiften för bygglov.

Tabellen beskriver planavgiften för en villa och komplementvilla utifrån olika situationer

Villa (en- och tvåbostadshus) och komplementbyggnad till villa

Avgift

Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad större än 15,0 kvadratmeter byggnadsarea

41 250 kronor

Bygglov för tillbyggnad 15,0 kvadratmeter byggnadsarea eller mindre

20 625 kronor

Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad av komplementbyggnad

20 625 kronor

Bygglov för nybyggnad eller tillbyggnad större än 15,0 kvadratmeter byggnadsarea av villa efter upphävande av detaljplan.

20 625 kronor

Planavgift för byggnader som inte är villa eller komplementbyggnad till villa

Tabellen beskriver planavgiften för en byggnader som inte är en villa eller komplementbyggnad utifrån olika situationer

Om du söker bygglov för ny- eller tillbyggnad eller annan ändring, dock ej fasadändring.

Avgift

0 – 100 kvadratmeter bruttoarea och öppenarea.

37 825 kronor

101 – 1000 kvadratmeter bruttoarea och öppenarea.

189 100 kronor

1001 – 5000 kvadratmeter bruttoarea och öppenarea.

416 000 kronor

Mer än 5001 kvadratmeter bruttoarea och öppenarea.

794 175 kronor

Riva byggnad eller del av byggnad

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 985 kronor

Du behöver göra en anmälan av rivning och du behöver ha ett tekniskt samråd.

12 635 kronor

Du behöver rivningslov för komplementbyggnad och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

7 315 kronor

Du behöver rivningslov och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Du behöver rivningslov och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

Skylt

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen.

5 985 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen.

8 645 kronor

Kostnaderna gäller för en skylt. Om ansökan omfattar flera skyltar, debiteras 1 330 kronor per varje extra tillkommande skylt.

Solceller eller solfångare

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen och gäller enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och gäller inte ett enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

 

Staket eller plank

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 645 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver inte ha ett tekniskt samråd.

11 305 kronor

Din ansökan följer detaljplanen och du behöver ha ett tekniskt samråd.

13 965 kronor

Din ansökan följer inte detaljplanen eller ska byggas utanför detaljplanerat område och du behöver ha ett tekniskt samråd.

16 625 kronor

 

Takkupa

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du ska skicka in en anmälan.

7 315 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

10 640 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

14 630 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver ha ett tekniskt samråd.

19 950 kronor

Ditt bygglov följer inte detaljplanen eller är utanför detaljplanerat område och behöver ha ett tekniskt samråd.

23 940 kronor

 

Växthus

Kostnad för karta, eventuell utstakning och lägeskontroll är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

5 625 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan eller ska byggas utanför detaljplanerat område och behöver inte ha ett tekniskt samråd.

8 125 kronor

 

Ändra användning av byggnad

Avgiften för att söka bygglov för en ny användning av byggnad kan variera, mellan 12 635 och 49 210 kronor. Kostnad för karta är inte inräknat.

Vad avgiften blir beror på:

  • om byggnaden idag används som enbostadshus eller verksamhetslokal (avgiften blir högre för verksamhetslokal)
  • om nya användningssättet följer detaljplan (avgiften blir högre om det inte följer detaljplanen)
  • om du behöver ha ett tekniskt samråd (avgiften blir högre om du behöver ett tekniskt samråd)

Ändra fasad eller tak (måla om eller byta material)

Kostnad för karta är inte inräknat.

Beskrivning

Avgift

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

5 320 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

6 650 kronor

Du söker bygglov som följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

10 640 kronor

Du söker bygglov som inte följer detaljplan och om bygglovet inte gäller för enbostadshus eller komplementbyggnad.

15 960 kronor

 

Ändra i befintlig byggnad

Avgiften för att göra en anmälan om att ändra i befintlig byggnad kan variera, mellan 5 320 till 13 965 kronor, beroende på vad som ska ändras.

Lång handläggningstid ger reducerad avgift

Byggnadsnämnden har tio veckor på sig att fatta beslut i ett bygglovsärende. Om det tar längre tid reduceras avgiften med 20 procent för varje påbörjad vecka. Det är endast den del av avgiften som gäller bygglovet som reduceras. Den del av avgiften som gäller det så kallade byggskedet med tekniskt samråd, startbesked och slutbesked reduceras inte.

De tio veckorna räknas från när ärendet är komplett för handläggning, det vill säga när du har lämnat in godkända underlag. Det kan vara det datum du skickade in din ansökan, men om det är något du behöver rätta till räknas det från när de nya handlingarna kom in.

Om vi inte meddelar dig om att ärendet behöver kompletteras inom tre veckor från det att ärendet kom in till oss räknas de tio veckorna från den dagen ansökan kom in.

Tidsfristen börjar om på nytt om du vill ändra din ansökan, till exempel om dina grannar har synpunkter och du vill anpassa bygget efter vad de tycker.

Om det är en komplicerad utredning får vi förlänga handläggningstiden en gång med högst tio veckor.

Synpunkter på avgift

Om du tycker att vi tar ut en felaktig avgift kan du ta kontakt med oss. Då tar vi ställning till om det finns anledning att ändra avgiften.

Överklaga avgiften

Om du vill överklaga avgiften ska du skicka in en skrivelse till kommunen senast 21 dagar efter det att du har tagit del av beslutet. Om överklagan har kommit in i rätt tid skickar vi vidare den till länsstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar taxan

Avgifterna är uträknade efter Taxa för Kungsbacka kommuns plan- och byggverksamhet, beslutad i Kommunfullmäktige 2023-12-14 § 196.

Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet.pdf Pdf, 336.9 kB.

Avgifter för äldre bygglov

För bygglov som kommit in tidigare än 2020-07-07 gäller följande taxa.
Avgifter för äldre bygglov.pdf Pdf, 524.4 kB.

Beslutad taxa 2023

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2023 Pdf, 333.5 kB.

Beslutad taxa 2024

I taxan kan du läsa mer om vilken avgift som gäller i just ditt ärende.
Taxa för plan-, bygg-, kart-, och mätverksamhet 2024 Pdf, 336.9 kB.