Bygga utan tillstånd

Personer bygger på hus

Om du bygger något som kräver lov eller startbesked utan att först ha fått det, blir det ett så kallat svartbygge. Då kan du behöva betala en sanktionsavgift som är en sorts straffavgift. Det gäller även om du inte har varit medveten om att du har gjort fel.

Det vanligaste är att en anmälan om ett misstänkt olovligt bygge kommer in till kommunen. Det kan antingen vara en känd anmälare eller en anonym anmälare. Det kan också vara så att vi upptäcker saker som inte uppfyller plan- och bygglagen vid till exempel tekniska samråd, arbetsplatsbesök eller när vi granskar protokoll.

När vi får in en anmälan utreder vi den, till exempel genom att besöka platsen och kontrollera vad för lov som finns på fastigheten. Om vi upptäcker att det finns något som strider mot plan- och bygglagen kommer vi i första hand att be dig rätta till det. Om det finns möjlighet att få bygglov i efterhand kommer vi att be dig ansöka om det. Kan du inte få bygglov, till exempel om du byggt där man inte får bygga, kan du bli tvungen att riva byggnaden.

Med hjälp av Boverkets guide kan du räkna ut hur stor sanktionsavgiften är: Guide för beräkning av sanktionsavgifter (Boverket). Länk till annan webbplats.

Handläggningstid

Vi handlägger tillsynsärenden i den ordning som de kommer in till kommunen. Ärenden som utgör fara för liv eller hälsa är prioriterade. Exempel på sådana ärenden är häckar eller plank som skymmer sikt, ödehus som kan rasa eller byggen med fallrisk. Ett tillsynsärende tar överlag lång tid att handlägga eftersom det behöver dokumenteras väl.