Bygglovsrådgivning

Har du frågor om bygglov? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På måndagar har vi digital bygglovsrådgivning där du kan ställa frågor om bygglov och prata med en bygglovshandläggare. Du kan välja att ha mötet på telefon eller Teams.

Har du ett pågående bygglovsärende kontaktar du din handläggare via mejl eller telefon.

Digital bygglovsrådgivning

Digital bygglovsrådgivning hålls måndagar klockan 16–18.

Bokningen är öppen onsdagar klockan 9 till måndagar klockan 15. Du kan bara boka till närmast följande måndag och antalet platser är begränsat.

Telefontider för enklare frågor om bygglov

Har du enklare frågor kan du kontakta bygglovsavdelningen via telefon.

Telefontider

  • Måndag 13–15
  • Onsdag 10–12
  • Fredag 10–12

Telefonnummer 0300-83 40 00

Branschjour och tillståndslots för företagare

För dig som arbetar inom byggbranschen eller planerar ett större projekt erbjuder vi rådgivning eller stöd via både vår branschjour och tillståndslotsen.

Branschjour är som öppet hus men vänder sig till dig som företagare som vill få stöd i dina frågor om bygglov. Du anmäler dig till branschjouren via kundcentret Kungsbacka direkt.

Tillståndslotsen

Behöver du som företagare tillstånd för din verksamhet? Då kan du boka in ett möte med tillståndslotsen på Kungsbacka kommun.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Kungsbacka direkt