Bygglovsrådgivning

Har du frågor om bygglov? Kontakta oss så hjälper vi dig.

På måndagar har vi digital bygglovsrådgivning där du kan ställa frågor om bygglov och prata med en bygglovshandläggare. Du kan välja att ha mötet på telefon eller Teams.

Har du ett pågående bygglovsärende kontaktar du din handläggare via mejl eller telefon.

Öppettider i jul

Digital bygglovsrådgivning

Sista Bygglovsrådgivningen för året är måndag 18 december. Välkomna tillbaka igen måndag 15 januari 2024.

Telefontider

22 december – 10 januari har vi ingen telefontid. Däremot svarar vi på frågor per mejl. Välkommen att kontakta oss genom att mejla till Kungsbacka direkt på info@kungsbacka.se.

Digital bygglovsrådgivning

Digital bygglovsrådgivning hålls måndagar klockan 16–18.

Bokningen är öppen onsdagar klockan 9 till måndagar klockan 15. Du kan bara boka till närmast följande måndag och antalet platser är begränsat.

Telefontider för enklare frågor om bygglov

Har du enklare frågor kan du kontakta bygglovsavdelningen via telefon.

Telefontider

Inställda telefontider: 13 och 15 december.

  • Måndag 13–15
  • Onsdag 10–12
  • Fredag 10–12

Telefonnummer 0300-83 40 00

Branschjour och tillståndslots för företagare

För dig som arbetar inom byggbranschen eller planerar ett större projekt erbjuder vi rådgivning eller stöd via både vår branschjour och tillståndslotsen.

Branschjour är som öppet hus men vänder sig till dig som företagare som vill få stöd i dina frågor om bygglov. Du anmäler dig till branschjouren via kundcentret Kungsbacka direkt.

Tillståndslotsen

Behöver du som företagare tillstånd för din verksamhet? Då kan du boka in ett möte med tillståndslotsen på Kungsbacka kommun.

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss på Kungsbacka direkt