Personer som har möte

Behöver du som företagare tillstånd för din verksamhet? Då kan du boka in ett möte med tillståndslotsen på Kungsbacka kommun.

Meningen är att du som företagare ska kunna få hjälp med ditt ärende utan att behöva kontakta flera olika förvaltningar. Det kan gälla att du ska bygga om eller nytt, starta restaurang, har ett miljöärende eller behöver söka andra tillstånd.

Möte med lotsteamet

Det är ett informellt möte där du får träffa våra representanter från kommunen. Du får råd och information i alla de tillstånd som du kan behöva för att starta eller driva din egen verksamhet.

Genom tillståndslotsen träffar du en grupp med handläggare och inspektörer från:

  • Bygg och miljöförvaltningen: frågor om bygglov, miljö, hälsoskydd, servering, livsmedel, alkohol, buller, livemusik med mera.
  • Samhällsbyggnadskontoret: plan, mark och exploateringsfrågor.
  • Teknik: frågor om markupplåtelse, uteservering, parkering, utsläpp i VA-nätet, avfall med mera.

Tillståndslotsen finns för dig varannan vecka

Tillståndslotsen träffas varannan torsdag, jämn vecka klockan 13 i stadshuset. Du bokar ditt möte i god tid innan genom att kontakta oss på näringslivskontoret. Lotsarna erbjuder nu även telefonmöte eller digitalt möte via Skype eller Teams.

Inför ditt möte med lotsteamet

Mötet brukar ta en halvtimme.

  • Förbered en enkel presentation av din idé på 2 - 3 minuter.
  • Ta med eventuella underlag, till exempel bilder på lokal, volym på det du ska producera, antal anställda och antal besökare du väntar dig.

Efter din presentation går teamet bordet runt med bedömningar av de tillstånd du behöver. De talar om vad du ska tänka på. Inom några dagar får du minnesanteckningar från mötet med kontaktuppgifter.

Kompletterar våra andra lotsfunktioner

Tillståndslotsen är en idé som föddes i samband med Framtidsforum. Framtidsforum är ett återkommande evenemang i Kungsbacka där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. Sedan tidigare finns vår företagslots som först och främst berör förfrågningar som är mer komplexa och komplicerade ärenden.