Kungsbacka kommun kan hjälpa dig med att hitta ny kompetens på ett snabbt och effektivt sätt. Stödet är kostnadsfritt.

Kungsbacka kommun kan hjälpa dig med att hitta ny kompetens på ett snabbt och effektivt sätt. Stödet är kostnadsfritt.

JobMeet

Presentera ditt företag på en rekryteringsträff. Vi hjälper till att planera en rekryteringsträff där du får chansen att presentera ditt företag för invånare i Kungsbacka som söker arbete.

Jobmeet - en mötesplats för företagare och arbetssökande

Praktik

Praktik är ett utmärkt sätt att hitta ny personal. Det ger ofta en möjlighet för den arbetssökande att komma ut på arbetsmarknaden eller testa en ny bransch under handledning. Tillsammans med dig som arbetsgivare har vi kontinuerliga uppföljningar.

Jobbspår

Jobbspår är en kombination av utbildning och praktik som utgår ifrån företagets behov av kompetensförsörjning. Vi planerar innehållet i utbildningen och urvalet av kandidater i nära samarbete med dig som arbetsgivare.

Välkommen att kontakta samordnare för mer information.