Råd och stöd kring energiförsörjning

Skenande priser på energi i Europa skapar stora konsekvenser för såväl invånare som företagare. Därför har vi listat några tips på var du kan vända dig för att få råd kring energiförsörjning och stöd som går att söka.

Energikartläggningscheck från Almi.

Kartläggningen ger en nulägesanalys av företagets energiflöden med en bedömning av potential samt åtgärdsförslag.

  • Max 30 000 kr i stöd. Sökande bolag finansierar själv 50%.
  • Max 250 anställda.

Sök bidrag för att minska era energikostnader (almi.se) Länk till annan webbplats.

Utvecklingscheck

Används för nivåhöjande insatser med extern kompetens inom teknisk utveckling, digital omställning, internationalisering eller hållbar omställning.
Max 100 000 kr i stöd, sökande bolag finansierar själv 50%.
Max 250 anställda.

Vill du ta ditt företag till en ny nivå – sök en Utvecklingscheck (almi.se) Länk till annan webbplats.

Energi- och klimatrådgivning

Vill ditt företag få hjälp med att se över er energianvändning? Kontakta Kungsbacka kommuns energi- och klimatrådgivare för att få råd och svar på dina frågor kring energiförbrukning.

Rådgivning och tips om energi | Kungsbacka kommun

Energismart- ett stöd för företag

Stödet vänder sig till små och medelstora företag i Halland. Insatsen finansieras av Region Halland, koordineras av TEK kompetens och utförs av upphandlade energikonsulter. Intresserade företag kan få upp till en halvdags energirådgivning av erfarna konsulter. Stödet kan innebära rådgivning, förslag på förbättringsåtgärder, granskning av elräkningar och energiförbrukningen samt besiktning av lokaler och maskinpark.

Energismart - ett energistöd för företag Länk till annan webbplats.

Energimyndigheten

Få mer information, stöd och vägledning om hur du kan energieffektivisera din organisation hos Energimyndigheten.

Jag vill energieffektivisera mitt företag (energimyndigheten.se) Länk till annan webbplats.

Lägesbilder, prognoser med mera från Energimyndigheten Länk till annan webbplats.

Solceller

Funderar du som företagare på att sätta solceller på taket på din fastighet. Här kan du få information från bygglovsenheten, om det krävs bygglov, vad ett eventuellt bygglov för solceller kostar och hur lång tid du kan förvänta dig för handläggning av ditt ärende.

Solceller eller solfångare | Kungsbacka kommun

Elkostnadsstöd för elintensiva företag

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.  

Energimyndigheten och elkostnadsstöd för elintensiva företag Länk till annan webbplats.