Rådgivning och tips om energi

Vill du sänka dina energikostnader och göra en insats för klimatet och miljön? Energi- och klimatrådgivningen är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som bor i Kungsbacka kommun.

El och värme

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips om hur du exempelvis kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och hur du väljer den uppvärmning till ditt hus som är så bra som möjligt både för dig och för klimatet. Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor.

Solkarta

Funderar du på att installera solceller så är Solkartan ett bra verktyg att börja med. I kartan kan du enkelt zooma in och klicka på din fastighets tak och se om det lämpar sig för solelproduktion.

Solkartan

Klimat och transporter

Du kan även kontakta oss för att få tips på hur du i din vardag kan minska din klimatpåverkan, till exempel genom vilka matvaror, kläder eller saker du köper. Vi erbjuder också rese- och transportrådgivning.

Nätverk för bostadsrättsföreningar

Välkommen till nätverket ”Arbeta tillsammans för en mer energieffektiv framtid" för bostadsrättsföreningar i Kungsbacka kommun. Vi har startat detta nätverk för att hjälpa bostadsrättsföreningar att navigera bland höga energikostnader, laddning av elbilar och solceller.

Som medlem i nätverket får föreningen föreläsningar, stöd, information och möjlighet att träffa och dela erfarenheter med andra bostadsrättsföreningar. Din förening kan få hjälp med att minska kostnaderna för el och värme, lära sig om de senaste teknikerna och energieffektivisering och träffa leverantörer på området. Det är gratis att vara medlem i nätverket och det finansieras av Kungsbacka kommuns energi- och klimatrådgivning.

Har du frågor? Kontakta Ali Zeraatkar, energi- och klimatrådgivare:

gholamali.zeraatkar@kungsbacka.se

Är du leverantör?

Som leverantörer kan du ställa ut under andra nätverksträffen 11 maj. Anmäl dig senast 1 maj.

Ställ ut på nätverksträffen Länk till annan webbplats.

Vem kan kontakta energi- och klimatrådgivningen?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer i Kungsbacka kommun är alla välkomna att få stöd och råd.