Rådgivning och tips om energi

Vill du sänka dina energikostnader och göra en insats för klimatet och miljön? Energi- och klimatrådgivningen är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som bor i Kungsbacka kommun.

El och värme

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips om hur du exempelvis kan minska din energianvändning, gå över till eller öka andelen förnybar energi, sänka dina energikostnader och hur du väljer den uppvärmning till ditt hus som är så bra som möjligt både för dig och för klimatet. Energi- och klimatrådgivningen kan hjälpa dig att få en överblick över olika alternativ och känner till de lokala förhållandena där du bor.

Solkarta

Funderar du på att installera solceller så är Solkartan ett bra verktyg att börja med. I kartan kan du enkelt zooma in och klicka på din fastighets tak och se om det lämpar sig för solelproduktion.

Solkartan

Klimat och transporter

Du kan även kontakta oss för att få tips på hur du i din vardag kan minska din klimatpåverkan, till exempel genom vilka matvaror, kläder eller saker du köper. Vi erbjuder också rese- och transportrådgivning.

Aktuella föreläsningar om klimat och energi

Optimera energianvändningen i din butik

  • Tid: 26 september klockan 17.30-19.00, alternativt 10 oktober klockan 10.30-12.00.
  • Plats: Digitalt via Microsoft Teams.
  • Kostnad: Kostnadsfritt.
  • Sista anmälningsdag: 20 september

Anmäl dig till det digitala mötet Länk till annan webbplats.

Vem kan kontakta energi- och klimatrådgivningen?

Privatpersoner, små och medelstora företag, bostadsrättsföreningar, privata flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer i Kungsbacka kommun är alla välkomna att få stöd och råd.

Energimyndigheten

Den kommunala energi- och klimatrådgivningen finansieras genom bidrag från Energimyndigheten. Gå gärna in på Energi- och klimatrådgivningen Länk till annan webbplats. för ytterligare information.

Energimyndighetens märke för energi- och klimatrådgivningen