Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Även den som bygger nytt behöver upprätta en energideklaration.

Det finns fyra olika tillfällen då byggnader ska energideklareras:

  • När byggnader är nya.
  • När byggnadens golvarea är större än 250 kvadratmeter och ofta besöks av allmänheten.
  • När byggnader upplåts med nyttjanderätt.
  • När byggnader säljs.

Vissa byggnader omfattas inte av kravet på energideklaration. Byggnader som inte är uppvärmda till mer än tio grader behöver exempelvis inte energideklareras. Det finns även generella undantag från kravet på att energideklarera vissa byggnader.

Boverket är sedan 2012 den myndighet som har tillsynen över energideklarationerna, en roll som kommunerna hade tidigare. I boverkets handbok finns mer information om energideklarationer.