Elnätföretagen E.ON Elnät Sverige AB och Ellevio AB ansvarar för leveransen av elkraft till industrier och hushåll i kommunen. E.ON Elnät Sverige AB levererar till centralorten och Ellevio till övriga kommundelar.

Har du frågor om elleveranser och installationer, eller vill anmäla fel på leveransen, kontakta ditt elnätföretag, E.ON eller Ellevio.

För att få fel avhjälpta inom din fastighet, kontakta en lokal elfirma.

Ett hustak med solceller mitt i ett grönt bostadsområde 

Rådgivning och tips om energi

Vill du sänka dina energikostnader och göra en insats för klimatet och miljön? Energi- och klimatrådgivningen är en oberoende och kostnadsfri tjänst för dig som bor i Kungsbacka kommun.

Uppvärmning

Det finns många olika sätt att värma upp sitt hus och alla har sina fördelar och nackdelar. Du kan alltid kontakta energi- och klimatrådgivningen om du vill ha hjälp att komma fram till det mest ekonomiska och klimatsmarta sättet för dig att värma upp hemma.