Näringslivsfakta

Det finns drygt 10 000 aktiva företag i Kungsbacka kommun i 592 verksamma branscher.

Fakta om Kungsbacka kommuns näringsliv

  • God och stabil tillväxt
  • Största branscherna och antal anställda är bygg, partihandel, detaljhandel och företagstjänster
  • Bygg växer kraftigt i antal anställda och företagstjänster växer kraftigt i antal företag
  • Partihandel krymper i anställda och företag men förblir en mycket lönsam bransch
  • Besöksnäring och förstagsservice är relativt små branscher men som växer hastigt i anställda under 2020.
  • Nystartade företag tar plats främst inom detaljhandel och företagstjänster
  • De yngre företagen står för en större andel av förädlingsvärdet och andel anställda jämfört med riket
  • Kungsbackas näringsliv är överrepresenterat bland de mindre storleksklasserna utan några tillväxthinder.
  • Kungsbackas näringsliv präglas av små lönsamma bolag med god tillväxt.

(Rapport från Bisnode 2020)

två män promenerar i kungsbacka

Kungsbackas digitala magasin

Läs om varför Kungsbacka är en tillväxt raket och hur det är att etablera och driva företag i Kungsbacka.

Ekonomifakta

Vill du ha information och statistik om Sveriges ekonomi? Här hittar du fakta och artiklar om jobb, företagande och tillväxt. Du kan räkna på valutor och skatter, se vad skattepengarna används till och vilka privata aktörer det finns i den offentliga sektorn.

Ekonomifakta.se Länk till annan webbplats.

Kungsbacka kommun i siffror (Ekonomifakta) Länk till annan webbplats.

Nyföretagande

Hur står det till med nyföretagandet i Kungsbacka? Kungsbacka kommun är en av landets mest företagsamma kommuner med ett högt nyföretagande. Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling.

Nyföretagarbarometern (Nyföretagarcentrum) Länk till annan webbplats.

Kommunfakta

Vill du ha statistik om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning? Kommunfakta sammanställs av Statistiska centralbyrån och här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Kommunfakta (SCB) Länk till annan webbplats.

Kommunikationer

Kungsbacka är fint beläget på västkusten med bara 20 minuters resväg till storstadens fördelar såsom Landvetter flygplats och Göteborgs hamn. Dessutom ligger Varbergs hamn, Wallhamn på Tjörn och Köpenhamns flygplats Kastrup på relativt nära håll: från mindre än en timme, till ett par timmars bilfärd från Kungsbacka.

Infrastrukturen är god, väljer man bil går E6 från Norge via Göteborg och Kungsbacka vidare ner till södra Sverige och kontinenten. Därutöver finns både pendeltåg och fjärrtåg.