Kompetensförsörjning

Som företagare är du beroende av att hitta rätt kompetens. Vi kan hjälpa dig att bredda din rekryteringsbas och visa på hur du som företag kan engagera dig i skolan, så att unga utbildar sig inom de områden där ni företagare efterfrågar kompetens.

Frukostklubben

Attrahera

Att samarbeta med studenter är en bra strategi för att attrahera rätt kompetens. Samarbetet ger individer värdefull erfarenhet och ger organisationen möjlighet att lära känna kandidater.

Rekrytera

Har du ett företag och går i tankar om att rekrytera? Vi kan hjälpa dig med din kompetensförsörjning.

Utveckla

Kompetensförsörjning handlar mycket om hur företagsledare kan attrahera, behålla och utveckla rätt kompetens i sitt företag.