Att samarbeta med studenter är en bra strategi för att attrahera rätt kompetens. Samarbetet ger individer värdefull erfarenhet och ger organisationen möjlighet att lära känna kandidater.

Erbjud praktikplats

Praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet.

Samarbeta med studenter

Vill du som företagare vara med och arbeta för att unga i Halland ska se och förstå sin företagsamhet?

Samverka med utbildningen

Du som företagare i Kungsbacka kan samverka med skolan på olika sätt. Det finns flera etablerade samverkansarenor inom gymnasieskolan.