Två elever som praktiserar i en hotellreception

Vill du som företagare vara med och arbeta för att unga i Halland ska se och förstå sin företagsamhet?

Bli rådgivare till ett UF-företag?

Ung Företagsamhet, UF, arbetar för att unga människor i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och sina kunskaper om företagande. Att vara rådgivare till ett UF-företag är både lärorikt och roligt. Som rådgivare gör du en insats för unga människor. Med din erfarenhet från arbetslivet är du en viktig tillgång för UF-företagarna och genom ditt engagemang får eleverna inblick i näringslivet och tillgång till en rad nyttiga kontakter.

Bli rådgivare (ungforetagsamhet.se) Länk till annan webbplats.

Samarbeta med studenter från högskolan i Halmstad

Behöver ditt företag eller din organisation hjälp med att utveckla produkter och tjänster, utvärdera verksamhet eller analysera arbetsmiljö? Via Högskolan i Halmstad kan ditt företag eller din organisation få tillgång till studenter med sådan kompetens.

Samarbete kan ske i olika former. Det kan till exempel vara examensarbete eller uppsats, praktik, projekt, verksamhetsförlagd utbildning, VFU, kliniska studier eller fadderverksamhet.

Samarbeta med oss (Högskolan i Halmstad) Länk till annan webbplats.

Kompetensutveckla dig eller ditt företag på campus Varberg

Vill du kompetensutveckla dig eller dina medarbetare på ditt företag, eller vill du ha tag i den senaste kompetensen inom din verksamhet?

En av Alexandersoninstitutets uppgifter är att ge förutsättningar för att få igång de tillväxtprocesser som näringslivet i regionen efterfrågar. Det görs på tre fronter: genom att förmedla och erbjuda tillgång till nyckelkompetens, gränsöverskridande nätverk och ekonomiska resurser.

Efterfrågad utveckling (Alexandersoninstitutet) Länk till annan webbplats.

Göteborgs universitet – få inspiration och kunskap

Vill du som företagare få hjälp av universitetets forskare och studenter för att få inspiration och kunskap som företagare?

Göteborgs universitet (gu.se) Länk till annan webbplats.

Enheten Forsknings- och innovationsservice bistår också med att guida företagare och entreprenörer rätt i innovationssystemet vid Göteborgs universitet.

Forsknings-och innovationskontoret (gu.se) Länk till annan webbplats.

HoloHouse – utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbete

Vill du ha hjälp att utveckla ditt miljö- och hållbarhetsarbete? Genom Kungsbacka kommuns samarbete med HoloHouse kan du som företagare få hjälp att rekrytera studenter med relevant kompetens till projekt som är baserade på era behov. HoloHouse fungerar som en länk mellan näringslivet och högskolorna i Västsverige.

Har du en fråga, idé eller problem som rör miljö och hållbar utveckling är du välkommen att kontakta HoloHouse. Vi hjälper dig att formulera en projektbeskrivning och rekryterar därefter studenter med rätt kompetens för att lösa projektuppgiften.

HoloHouse Länk till annan webbplats.