tre gymnasieelever pratar

Praktikanten idag kan vara din medarbetare imorgon. Praktikplatser är en fantastisk möjlighet för företag att lära känna ungdomar och öka deras kunskap om arbetslivet.

Ungdomar är framtidens anställda, företagare, kunder och politiska beslutsfattare. Ta chansen och bidra till ungdomars utveckling – kanske får du en framtida medarbetare på köpet.

Tillsammans skapar vi framtidens medarbetare!

En stark samverkan mellan skola och näringsliv skapar nyfikenhet och förståelse för arbetsmarknaden. Vi vill tillsammans med dig som arbetsgivare skapa praktikplatser i Kungsbacka som väcker nyfikenhet och får människor att växa, ta ansvar och egna initiativ. Vi hoppas att detta resulterar i att vi motiverar olika typer av karriärvägar och på så sätt bidrar till framtidens kompetensförsörjning i såväl näringsliv som kommun.

Varför erbjuda praktik?

  • En möjlighet att marknadsföra ert företag och stärka ert arbetsgivarvarumärke – att erbjuda praktik medför ett gyllene tillfälle att synas och medverka i ett positivt sammanhang.
  • Ett tillfälle att etablera relationer med er framtida arbetskraft.
  • En möjlighet att inspirera en ung person inför deras framtida yrkesliv & yrkesval.
  • Ett tillfälle att sprida kunskap om, och öka intresset för er bransch och verksamhet.
  • En möjlighet att få inspiration och nya värdefulla perspektiv. Praktikanter kan bidra med idéer, input och hjälpa till med skarpa uppdrag.

Olika praktik och hur du erbjuder plats

Det finns olika typer av praktik att erbjuda beroende på vem det är som ska praktisera. Här kan du läsa om de olika praktikformerna och hur ditt företag erbjuder plats.

Prao för årskurs 8 och 9

Prao (praktisk arbetslivsorientering) är praktik för de som går i grundskolans årskurs 8 och 9. Kontakta praktikplatsen@kungsbacka.se för att erbjuda praktikplatser.

APL för gymnasieskolan och vuxenutbildningen

APL (arbetsplatsförlagt lärande) är praktik för de som går på gymnasiet och vuxenutbildningen. Kontakta arbetslagsledare eller biträdande rektor på respektive yrkesprogram för att erbjuda praktikplatser. Du hittar kontaktuppgifter på programmens sidor.

Arbetspraktik

Praktik för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Kontakta camilla.udin@kungsbacka.se för att erbjuda praktikplatser.