Nätverk och samarbeten

Två kvinnor står och pratar på en mässa

Goda nätverk och samverkan har alltid varit en framgångsfaktor för företag. Här samlar vi goda sätt för samarbete.

Frukostklubben

Frukostklubben genomförs av Kungsbacka kommun i samarbete med företag och organisationer som vill vara med och sätta agendan för de frågor som lyfts i Kungsbacka.

Varje år genomförs åtta träffar på Frukostklubben med i snitt 100 deltagande Kungsbackaföretag, ledande politiker och tjänstemän. I anslutning till Frukostklubben finns en miniutställning där lokala företagare kostnadsfritt har möjlighet att presentera sig själva, sina produkter och tjänster.

Kungsbacka frukostklubb

Företagarorganisationer

För nätverkande och kunskap finns företagarorganisationer.

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv jobbar med opinionsbildning och kunskapsspridning och för ett bättre företagsklimat i Sverige där det är lättare att starta, driva och utveckla framgångsrika företag.

Svenskt näringsliv Länk till annan webbplats.

Företagarna

Företagarna verkar för företagande, företagares rättigheter och för att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Företagarna.se Länk till annan webbplats.

Västsvenska Handelskammaren

Västsvenska Handelskammaren erbjuder ett antal olika affärsnätverk, juridikservice och kan hjälpa till med internationella frågor. Handelskammaren driver också frågor inom företagsutbildning.

Västsvenska handelskammaren Länk till annan webbplats.

Företagarförbundet

Företagarförbundet arbetar för att det ska vara attraktivare att starta företag, enklare att driva företag samt lönsammare och mindre riskfyllt att anställa i företag.

Företagarförbundet Länk till annan webbplats.

Företagsbesök

Kommunledningen besöker tillsammans med näringslivsenheten med jämna mellanrum företag i Kungsbacka. Det gör dem för att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi kan också vid dessa möten få in synpunkter och idéer och information om företagets framtidsplaner.

Minst lika viktigt är att vi också då får höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Kontakter skapas, synpunkter och möjligheter diskuteras. Dialogen mellan företagarna och kommunen behövs för att Kungsbacka ska fortsätta utvecklas som företagarkommun. Är du som företagare intresserad av ett besök? Kontakta oss så bokar vi en tid!