Får vi komma på besök? Att träffa dig som företagare i Kungsbacka är viktigt för oss. Vi vill veta mer om vilka utmaningar du och ditt företag har, vilka möjligheter ni ser och hur vi kan hjälpa er på bästa sätt!

Varje år träffar näringslivsenheten och kommunledningen ett stort antal företag, både de som redan finns i Kungsbacka idag och de som är nyfikna och intresserade av att etablera sig i kommunen. Det gör vi för att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi kan också vid dessa möten få in synpunkter och idéer och information om företagets framtidsplaner.

Minst lika viktigt är att vi också då får höra om vilka förväntningar företagare har på kommunen. Kontakter skapas, synpunkter och möjligheter diskuteras. Dialogen mellan företagarna och kommunen behövs för att Kungsbacka ska fortsätta utvecklas som företagarkommun. Är du som företagare intresserad av ett besök?

Kontakta oss så bokar vi en tid.