Stadskärnans utveckling och cityindex

Två kvinnor står och pratar med varandra

För att utveckla stadskärnan samarbetar fastighetsägare, näringsidkare och kommun.

Cityindex

Cityindex är en nationell rapport som beskriver den kommersiella utvecklingen för Sveriges 104 stadskärnor det senaste året. Det är en rapport som stärker fastighetsägare, kommuner och organisationer med ett kvalitativt beslutsunderlag som ska ligga till grund för stadsutveckling, dialoger och innovation.

Cityindex mäter hur omsättningen förändrats i stadskärnan jämfört med föregående år inom 6 olika branscher; dagligvaror, beklädnad, hem och fritid, kommersiell service, hotell samt restaurang.

Cityindex Kungsbacka 2023

Stadskärnan i Kungsbacka har ett nettonflöde av arbetskraft till stadskärnan som är något högre än jämförbara städer. Kungsbacka har ett försäljningsindex över 100 som innebär att kommunen attraherar köpkraft från andra kommuner, och vi har fler som åker in till stadskärnan för att restaurang, café, handel, service med mera.

Läs hela rapporten Cityindex Kungsbacka 2023 Pdf, 5 MB.