Samverka med utbildningen

Två elever som arbetar i en bygghall

Du som företagare i Kungsbacka kan samverka med skolan på olika sätt. Det finns flera etablerade samverkansarenor inom gymnasieskolan. Vill du som företagare samverka med någon annan skolform eller på ett annat sätt kan ni kontakta oss så lotsar vi er rätt.

Programråd

Varje yrkesprogram har ett programråd där näringslivet kan engagera sig i utbildningen. Där får du som företagare en chans att vara med och påverka utbildningen så att era framtida medarbetare har relevanta kunskaper med sig. Skolan får en chans att uppdatera utbildningen och hålla den relevant och aktuell.

På programråden diskuteras olika frågor som rör yrkesutbildningen och branschen, exempelvis arbetsplatsförlagt lärande (praktikformen på yrkesprogrammen), utbildningens innehåll och förändringar i branschen.

Yrkesprogram i Kungsbacka

 • El- och energiprogrammet
 • Fordons- och transportprogrammet
 • Försäljning- och serviceprogrammet
 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • Barn- och fritidsprogrammet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet
 • Hantverksprogrammet - frisör, barberare och hår- och makeupartist
 • Naturbruksprogrammet, djurvård och naturturism
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Teknikcollege

Inom Teknikcollege är det företagens framtida behov av kompetens som styr. Genom att påverka utbildningarna kan ert företag kvalitetssäkra er framtida arbetskraft.

Ett engagemang inom Teknikcollege kan se ut på olika sätt beroende på företagets förutsättningar och möjligheter. Eftersom det går att delta i både stort och smått kan alla medverka. Ett företag kan samverka med utbildningsanordnare genom att ta emot studiebesök, hålla föreläsningar eller förse de studerande med problem och övningar från verkligheten. Företag kan också delta genom representation i lokal styrgrupp eller genom att erbjuda praktikplatser och sommarjobb.

Teknikcollege är ingen egen utbildningen, utan en certifiering och kvalitetsstämpel på redan befintliga utbildningar. I Kungsbacka är automationsinriktningen på El- och energiprogrammet och Teknikprogrammet en del av Teknikcollege Kungsbacka.

Vård- och omsorgscollege

Behovet av en hållbar kompetensförsörjningen inom vård och omsorg är av stor vikt för välfärden i Sverige idag och framöver. Behovet av utbildade medarbetare växer liksom möjligheten till kompetensutveckling för redan anställda så att de har möjlighet att växa och utvecklas i sina yrkesroller.

Företag kan samverka inom Vård- och omsorgscollege och på så sätt bidra till att öka kvaliteten i utbildningarna och säkra er framtida kompetensförsörjning. Arbetsgivare som samverkar i Vård- och omsorgscollege är kommuner, regioner, privata vård- och omsorgsgivare, idéburen verksamhet och kommunala företag.

I Kungsbacka är Vård- och omsorgsprogrammet på Aranäsgymnasiet och Vuxenutbildning en del av Vård- och omsorgscollege.

Motorbranschcollege

Motorbranschcollege är ett kvalitetssystem som riktar sig mot särskilt utvalda gymnasieskolor som tillhandahåller utbildningar mot motorbranschens yrken. Genom att initiera och stärka samverkan mellan gymnasieskolor och företag i motorbranschen höjs utbildningskvaliteten.

På ett Motorbranschcollege läggs stor vikt på ett nära och strukturerat samarbete mellan skola, företag och bransch. Företagens engagemang är centralt, eftersom det är genom ett starkt stöd från motorbranschens företag som skolan får rätt verktyg för att kunna erbjuda eleverna en relevant utbildning för arbetslivets behov.

I Kungsbacka är Fordons- och transportprogrammet på Elof Lindälvsgymnasium en del av Motorbranschcollege Kungsbacka.

Diplomerad gymnasieekonom

Ekonomiprogrammet på Elof Lindälvsgymnasium är certifierade inom Diplomerad gymnasieekonom. Det innebär att eleverna kan ta examen som diplomerad gymnasieekonom. Inom detta koncept har programmet ett nära samarbete med näringslivet på olika sätt och de anordnar bland annat studiebesök, föreläsningar och en stor arbetsmarknadsdag där olika yrkesroller representeras.