Utveckla ditt företag

Med en allt rörligare och mer gränslös marknad finns möjligheter för tillväxt och utveckling för dig som har förmågan, viljan och kunskapen.

Flera organisationer erbjuder dig som företagare stöd i arbetet med att utveckla din verksamhet. Det kan gälla utveckling av nya produkter eller tjänster, utveckling inom befintlig och ny marknad, förstärkning av ledningsarbetet eller kartläggning av kompetensbehov.

Kungsbacka kommun förmedlar gärna kontakter till de olika resurs- och samarbetspartners som finns i vårt nationella nätverk oavsett om det gäller exempelvis utvecklingsarbeten av produkt eller tjänst i samarbete med högskola, finansiering av utveckling, strategisk företagsledning och utbildningsinsatser.

Här nedan hittar du ett antal av de aktörer som kan stötta dig med din företagsutveckling.

Almi företagspartner

Almi erbjuder dig finansiering och rådgivning under företagets olika skeden, både med erbjudanden vid etablering av nya företag och för utveckling av befintliga företag.

Almi Länk till annan webbplats.

Connect Väst

Vill du få en snabbare och effektivare tillväxt? Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital. Genom Connect Sverige möts entreprenörer och näringsliv för affärsutveckling, nätverkande, investeringar och kompetensutveckling.

Connect Väst Länk till annan webbplats.

Expedition Framåt

Tillväxtprogrammet Expedition Framåt är ett skräddarsytt program som vänder sig till dig som är företagsledare med tillväxtambitioner. Varje år får hundratals företag i Göteborgsregionen hjälp med att skapa långsiktig framgång. Genom programmet får du en personlig företagsrådgivare och tillgång till seminarier, workshops, analyser, nätverk samt mötesplatser som skapar värdefulla kunskaper och kontakter för din tillväxtresa.

Expedition Framåt Länk till annan webbplats.

Företag 365

Vill du få ditt nystartade företag att lyfta eller växa? Vill du hitta fler kunder? Vill du skapa nya nätverk? Företag 365 är ett kort affärsutvecklingsprogram som riktar sig till dig som är nyföretagare, eller har varit igång några år.

Företag 365 är ett affärsutvecklingsprogram i workshop-format som riktar sig till dig som startat och driver en verksamhet som du vill lyfta till nästa nivå.

Företag 365 Länk till annan webbplats.

High Five Business

H5 Business erbjuder dig som entreprenörer en kreativ och inspirerande miljö för att tillsammans med andra utveckla ditt företag. Arbetssättet erbjuder effektiva processer och fokus på kvalificerad affärsutveckling, som blir en växtplats för idéer och entreprenörer med tillväxtpotential. Du ansöker enkelt till vår process digitalt och kan ansöka till flera av våra områden. H5 välkomnar alla typer av idéer, stora som små.

High Five Business Länk till annan webbplats.

StyrelseAkademien

Vill du få en ökad kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lön-samhet och utvecklingskraft? StyrelseAkademien är en ideell förening som arbetar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag och arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

StyrelseAkademien Länk till annan webbplats.

TEK Kompetens

TEK Kompetens arbetar med att kartlägga ditt företags behov för att sedan skapa kvalitetssäkrade utbildningar, utvecklingsprojekt och yrkesnätverk. TEK Kompetens målsättning är att skapa förutsättningar för ett hållbart näringsliv i Halland.

TEK Kompetens Länk till annan webbplats.

Tillväxtverket

Tillväxtverket är en nationell myndighet som arbetar för att stärka företagens konkurrenskrafter. Du som företagare kan få kunskap, stöd i nätverkande och finansiering. Det ger direkt nytta till ditt företag, och också förutsättningar för att möta framtidens utmaningar. Tillväxtverket är också ansvarig myndighet för den officiella turiststatistiken och arbetar för att främja besöksnäringsfrågor.

Tillväxtverket Länk till annan webbplats.

Timbanken

Se filmen om Timbanken Länk till annan webbplats.

Timbanken är ett samarbete mellan kommunerna i Halland och Region Halland som erbjuder fem timmars kostnadsfri konsultrådgivning inom ett flertal expertisområden.

Timbanken Länk till annan webbplats.

Ung Företagsamhet

Ung företagsamhet, förkortat UF, är en icke-vinstdrivande förening som sedan starten 1980 arbetat för att unga människor i Sverige ska utveckla sin entreprenörsanda och sina kunskaper om företagande. Detta görs i nära samarbete med skola och näringsliv.

Ung Företagsamhet Länk till annan webbplats.