Sverige är ett litet land med en stor tradition av handel och samarbete med de flesta länder i alla världsdelar. Affärsmöjligheterna utanför Sveriges gränser är många.

Handel och samarbete över gränserna är också en förutsättning för en växande ekonomi. Därför finns det ett flertal aktörer, helt eller delvis finansierade av offentliga medel, som på olika sätt bistår svenska företag med vägledning, rådgivning och handfasta insatser för att främja dessas affärsmöjligheter internationellt. De vänder sig både till företag som redan är verksamma på en internationell marknad och till dig som vill ta de första stegen med ditt företag i er internationalisering.

Business Sweden

Vill du bli bättre på export? Business Swedens mål är att underlätta för svenska företag att växa internationellt och för utländska aktörer att investera i Sverige. I Sverige arbetar Business Sweden bland annat för att öka svenska företags export-kompetens och erbjuda strategisk och handfast hjälp in på olika exportmarknader. Business Sweden har också ett offentligt finansierat

Business Sweden Länk till annan webbplats.

EEN- Enterprise Europe Network

Driver du ett litet eller medelstort företag och vill stärka din konkurrenskraft på den europeiska marknaden? Behöver ditt företag nå nya kunder och leverantörer? Europe Network har som uppgift att kostnadsfritt informera, utbilda och vägleda dig som företagare om möjligheter på den internationella marknaden.

Enterprise Europe Network (Business Region Göteborg) Länk till annan webbplats.

Exportprogrammet Halland

Bli framgångsrik i er internationalisering genom att delta i det företagsutvecklande Exportprogrammet. Ett delfinansierat program för små och medelstora företag som redan i dag exporterar och vill ta nästa steg i sin internationella expansion.

Informationsträff om exportprogrammet Halland (Västsvenska handelskammaren) Länk till annan webbplats.

Swedfund

Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa, utanför EU. Swedfund investerar som strategisk partner med svenska företag och i företagens utländska dotterbolag. Det överordnade målet för Swedfunds verksamhet är att investera på sådant sätt att företagen "bidrar till en hållbar ekonomisk utveckling i de länder där investeringarna görs".

Swedfund.se Länk till annan webbplats.