Har du en kreativ idé med potential att utvecklas till en innovation? Det finns olika typer av innovationsstöd företag kan söka.

Vinnova

Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet som har till uppgift att öka konkurrenskraften hos företag och forskare i Sverige. Vinnova ska främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem.

Vinnova.se Länk till annan webbplats.

Rise

Research Institutes of Sweden, Rise, är Sveriges forsknings- och innovationspartner för näringsliv och samhälle. Forskningsinstitutet erbjuder ett brett spektrum av spetskompetenser, forsknings- och innovationstjänster och gränsöverskridande affärsområden för SME, industri, akademi och offentlig sektor.

Svensk forskning för hållbar tillväxt| RISE Länk till annan webbplats.