Kungsbacka stadshus

Företagslotsen är en kontaktväg in till kommunen där vi ser till att du kommer i kontakt med rätt personer för just dina frågor. Du kan kontakta oss via företagslotsen om exempelvis nyetablering, omlokalisering och expansion av ditt företag.

Vi vill att kontakten mellan dig som företagare och oss som kommun ska vara enkel och smidig. Det handlar om tydlig praktisk rådgivning, information och samordning för en effektiv handläggning.

Kunskap och kompetens

Företagslotsen består av ett stort antal sakkunniga personer från flera förvaltningar i Kungsbacka kommun. Vi samlas en gång i månaden och då har du som företagare möjlighet att presentera, och få en första återkoppling på, ditt ärende. Vi guidar dig genom organisationen genom att:

  • Medverka vid möten med berörda förvaltningar.
  • Följa upp ditt ärende och återkoppla till dig.
  • Ser till att du får den information du behöver.

Kontaktvägar

Näringslivschefen samordnar de ärenden som hamnar hos företagslotsen. De företagare som redan har etablerade kontakter kan naturligtvis fortsätta att använda sig av dem.