Utveckling av Kungsbacka torg (Agnes test)

Delarna på denna sida ska sedan kopieras över till ovansidan och byta ut materialet på den sidan!

Kungsbacka torg är en mötesplats med djupt historiska rötter och en viktig plats för både invånare, besökare och näringsliv. Vi arbetar med att utveckla torget till en mer levande plats.

Kort fakta

Projekt: Kungsbacka Torg
Detta planerar vi: Utveckling av torget
Typ av projekt: Planering och gestaltning

Sommartorg på Kungsbacka torg

Som en del av arbetet med att utveckla Kungsbacka torg så testar vi att skapa ett tillfälligt sommartorg mellan början på augusti och mitten på september. Sommartoget kommer vara på den södra ytan av torget, där det idag är en parkering, och istället kommer ytan att fyllas av växtlighet, fler sittplatser och en fotoutställning.

Sommartoget är ett tillfälligt test och kommer ifrån de dialoger som vi har haft under hösten och vintern där det kom fram många tankar om mer grönska och plats för vila. Nu testar vi dessa idéer för att ta reda på hur invånare och besökare använder platsen, och vad som fungerar och inte fungerar.

Passa på att ta en sväng förbi torget och se vad du tycker om platsen, och gör din röst hörd i utvecklingen av torget!

På gång på Kungsbacka torg

Här nedan ser du vilka evenemang och event som är på gång på Kungsbacka torg.

Pirates Street Basket Challenge

3x3 turnering för ungdomar på Kungsbacka Torg. Det kommer även att finnas tider att komma och prova på Street-Basket.

West Coast FreeStyle

Kom till Kungsbacka torg och bevittna en av Sveriges största parkour-tävlingar på nära håll! Se toppeliten i göra det ingen annan kan på den helt uppbyggda parken mitt på torget!

Skräckkabinettet - En monsterrockshow

Hur farliga är egentligen monster och spöken? Hur bör man hantera sina rädslor? Vad kan man göra för att övervinna dom? Är det alltid dåligt att känna rädsla?

Hösten och vinterns arbete med projektet

Under hösten och vintern har vi på flera olika sätt haft dialoger med olika intresserade kring torget. Vi har exempelvis arbetat med dialogmaterial i Kungsbacka Live, gjort intervjuer och observationer på torget samt workshops med olika intressenter. Utifrån detta har vi kartlagt fem insikter kring torget:

1. Torgets upplevs som aktivitetslöst och icke inbjudande

Många känner att torget är en plats som man mest går igenom. Det finns för få saker att göra, både planerade och spontana aktiviteter, mellan stora event. Många ser inget värde av att vara på torget.

Citat från invånare:

Hänger inte på torget eftersom det inte finns så mycket att göra där. Passerar mest igenom på väg någon annanstans.

Just nu finns det ingen anledning att komma hit egentligen.

Man som gäspar

2. Torget saknat estetiska kvaliteter

Torget har idag stora platta ytor i kalla material och färger och många saknar saker att titta på och njuta av. Det finns en del vackra byggnader runt torget men även rivningstomter och slitna ytor och fasader.

Citat från invånare:

Med fler färger bjuder man omedvetet in andra människor och skapar en trygghet i platsen.

Mer natur! Kanske en liten park, en damm eller annat för att skapa liv och något att titta på och njuta av. Något i stil med de nya dammarna i nya Kolla.

Kullersten

3. Biltrafiken skapar otrygghet och begränsar rörelsefrihet

Många upplever biltrafiken som en barriär för mänsklig aktivitet och rörelse. Bilen tar upp plats för fotgängare och cyklister. Den påverkar även trivsel på torget genom rädsla för trafikolyckor, buller och avgaser.

Citat från invånare:

Man skulle bli mycket friare om bilarna försvann.

Innerstaden borde vara bilfri. Torget måste få bli en plats att mötas på, ett rum i rummet för att bli av med ödsligheten.

Närbild på bilar

4. Torget upplevs otryggt under kvällar och mörka årstider

Torget känns tryggt under dagtid men är en plats som många undviker på kvällar, nätter och under mörka årstider.

Citat från invånare:

Det blir osäkert på kvällen när det är mörkt.

Väldigt mörkt under vintern, vilket kan kännas otryggt att gå ensam om nätterna.

En mörk gränd

5. Torget saknar en tydlig identitet

Torget är en historiskt en plats förknippad med butiker och marknader men har nya förutsättningar är handeln är mer koncentrerat till Kungsmässan och Hede. Många upplever även att de tre torgen; Kungsbacka torg, Lindens torg och Hamntorget saknar koppling till varandra.

Citat från invånare:

Skapa en dragkraft till torget. En identitet.

Viktigt att Lindens Torg och Kungsbacka Torg får egna identiteter som kompletterar varandra.

Ryggar på personer som går längs Storgatan i Kungsbacka

Under hösten har vi på flera olika sätt haft dialoger med olika intresserade kring torget. Vi har exempelvis arbetat med dialogmaterial i Kungsbacka Live, gjort intervjuer och observationer på torget samt workshops med olika intressenter. Utifrån detta har vi kartlagt fem insikter kring torget:

Vlogg om utvecklingen av torget

I början av arbetet med torget så har vi gjort en vlogg för att dela med oss om hur vi ligger till i processen, vad vi har gjort för arbetet och vad som är nästa steg. Här nedan ser du de tre första vloggarna om torget.

Vlogg #3, 11 december

I den tredje vloggen berättar Henrik om de fyra områdena som vi har hittat och Lis ger återkoppling på hur det gick för eleverna från Vittra.

Vlogg #2, 22 november

I den andra vloggen om Kungsbacka torg berättar Henrik och Camilla om de dagens workshop som är tillsammans med elever från Vittraskolan samt vad som väntar härnäst.

Vlogg #1, 7 september

I den första vloggen får du höra vår Henrik, som är projektledare, och Markus, tjänstedesigner, berätta mer om uppstarten av projektet.

Tidplan

Under september fram till december 2023 gör vi det första steget i vårt målsökande arbete. Under våren 2024 arbetar vi med idégenerering och prototyper utifrån våra insikter.