Detaljplan för Kungsbacka arena

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för både invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang.

Område där arenan ska placeras

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:65
Användning: idrott, kultur och mötesplats
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram utredningar samt ett förslag till detaljplan för den nya arenan. Samråd av detaljplanen beräknar vi kunna hålla under hösten 2023 när vinnaren från projekttävlingen för arenans utformning och gestaltning är utsedd. Detaljplanen förväntas slutligen bli antagen under hösten 2024.

Beskrivning

Arenan föreslås att placeras söder om badhuset, Idrottsparken och ishallen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny arena i Kungsbacka för att tillgodose önskemålet som finns i kommunen om att ha en anläggning som gör det möjligt att arrangera bollsport på elitnivå samt större kulturevenemang.

Förslaget innebär att arenan får en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare, en utvändig läktare mot fotbollsplanerna med plats för 1 000 åskådare, samt kommersiell verksamheter så som restaurang.

Tidplan

  • Samråd, kvartal fyra 2023
  • Granskning, kvartal två-tre 2024
  • Antagande, kvartal fyra 2024

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.