Detaljplan för Kungsbacka arena

Arenan ska bli en viktig mötesplats i vår växande stad för både invånare som besökare. Den ska ge möjligheter för bollsport på elitnivå och större evenemang.

Område där arenan ska placeras

Kort fakta

Fastighet: Kungsbacka 4:65
Användning: idrott, kultur och mötesplats
Typ av projekt: detaljplan

Aktuellt

Just nu arbetar vi med att ta fram utredningar samt ett förslag till detaljplan för den nya arenan där utgångspunkten kommer vara det vinnande förslaget från projekttävlingen som genomfördes under våren 2023. Samråd av detaljplanen beräknar vi kunna genomföra under 2024 och detaljplanen förväntas bli antagen under andra kvartalet 2025.

Beskrivning

Arenan föreslås att placeras söder om badhuset, Idrottsparken och ishallen. Detaljplanen gör det möjligt att bygga en ny arena i Kungsbacka för att tillgodose önskemålet som finns i kommunen om att ha en anläggning som gör det möjligt att arrangera bollsport på elitnivå samt större kulturevenemang i staden.

Förslaget innebär att arenan får en publikkapacitet om minst 2 500 sittande åskådare vid idrottsarrangemang och upp till 3 500 vid konserter och andra event. Det kommer även byggas en fotbollsarena med en utvändig läktare mot fotbollsplanerna med plats för minst 1 000 åskådare. Arenan föreslås även innehålla kommersiella verksamheter som exempelvis restaurang.

Tidplan

  • Samråd, kvartal två 2024
  • Granskning, kvartal fyra 2024
  • Antagande, kvartal två 2025

Tidplanen är preliminär och kan komma att ändras.