Konst i samhällsutvecklingen

Personer framför konstverk i kvarteret Valand

Offentlig konst är en viktig del av Kungsbackas utveckling och vi tar tidigt tillvara på den konstnärliga kompetensen i våra byggprocesser.

När det konstnärliga perspektivet är en del av att bygga vårt samhälle, skapar det unika miljöer och mötesplatser. Offentlig konst är identitetsskapande och skapar konstupplevelser för oss alla - dygnet runt.

Enprocentsregeln

Enprocentsregeln en finansieringsmodell för offentlig konst och innebär att kommunen sätter av cirka en procent av budgeten till konstnärlig gestaltning när vi bygger nytt, bygger om eller bygger till.

Aktuella konstnärliga gestaltningar

Fjärås Bräckaskolan - ansök senast 7 juni

Vi söker dig som är yrkesutövande konstnär och som vill gestalta tre väggpartier på Fjärås Bräckaskolan. Det kan också vara i samarbete.

Konsten ska vara integrerad i platsen och ha säkerhets- och hållbarhetsperspektiv.

Skicka in din ansökan senast 7 juni.

Läs om projektet och lämna in din ansökan (TrendSign) Länk till annan webbplats.