En detaljplan beskriver vad marken får användas till och hur bebyggelsen kan se ut inom ett visst område. Detaljplanen bestämmer hur mark och vatten kan användas och den är juridiskt bindande.

Detaljplanen visas som ett bestämt område på en plankarta. Till detaljplanekartan med bestämmelser hör en planbeskrivning, som förklarar syftet och innehållet i planen. Ibland ingår även andra handlingar som exempelvis illustrationskarta eller en beskrivning av vilka konsekvenser det blir för miljön. I gamla detaljplaner, så kallade avstyckningsplaner, finns inte några planbestämmelser eller någon planbeskrivning.

Kommunen tar fram och antar detaljplaner

Det är bara kommunen som kan besluta att ta fram och anta en detaljplan. Det är också kommunen som ansvarar för tolkningen av de detaljplaner som gäller.

En detaljplan börjar gälla när den har vunnit laga kraft. Den gäller sedan tills den upphävs, ändras eller ersätts av en ny detaljplan. Varje detaljplan har en så kallad genomförandetid. Inom genomförandetiden har du en garanterad rätt att bygga enligt planen.

Titta på detaljplaner

Alla antagna detaljplaner finns publicerade i Kungsbackas karta.

Du kan även öppna kartan i en ny flik.

Kungsbackas karta Länk till annan webbplats..

Med hjälp av lagret "Detaljplaner" under Bygga, bo och miljö i kartan kan du klicka på de blå markeringarna och få fram dokumenten som gäller för din fastighet.

Pågående detaljplanering

Du hittar pågående detaljplaner på sidan med kommunens aktuella projekt. Använd filtrering pågående planering för att se detaljplaner som vi arbetar med.

Aktuella projekt