Markanvisningar

En markanvisning ger en byggherre ensamrätt att under viss tid och på givna villkor förhandla om att köpa mark som kommunen äger. 

På den här sidan kan du ta del av de markområden som kommunen har ute på markanvisning. Här kan du även anmäla ditt intresse av att få information om nya markanvisningstävlingar genom fylla i vårt formulär.

Mark till försäljning

Kungsbacka kommun äger inte så mycket obebyggd mark och därför har vi sällan mark till försäljning. De gånger vi har mark till försäljning säljer vi det antingen via direktanvisningar eller via markanvisningstävlingar.

Här listar vi de markanvisningstävlingar som är öppna för anmälan och kommande tävlingar.

Aktuella markanvisningar

Här listar vi de markanvisningar som är öppna för anmälan, de som är beslutade och kommande markanvisningar. På projektets sida finns det information om markanvisningsområdet.

Öppna för anmälan

Inga objekt just nu.


Tänk på att ta del av all information kring markanvisningsområdet och de villkor som berör just den markanvisningstävlingen då kravspecifikationerna kan variera mellan projekten.

Kommunstyrelsen fattar beslut om markanvisning och till grund för beslutet ligger kommunens dokument ”Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal”.

Intresseanmälan till markanvisningstävling

Är du intresserad att delta i markanvisningstävling i Kungsbacka kan du få information via e-post när vi går ut med nya tävlingar. Anmäl ditt intresse genom att fylla i intresseanmälan.


För- och efternamn


Hit skickar vi information när vi har en markanvisning på gång

Dokument