Delta i utvecklingen

Två samtalande personer utanför kulturhuset Fyren

Ditt engagemang och delaktighet är viktig för oss. Tillsammans skapar vi samhället i Kungsbacka.

Du kan vara med och tycka till om och påverka det vi planerar för i Kungsbacka. Dina erfarenheter och synpunkter är viktiga och vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar här.

Tyck till om planeringen

Det finns olika tillfällen under planeringsfasen där du kan vara med och tycka till. Bland annat under samråd och granskning av en detaljplan eller planprogram. Den som inte har varit med och tyckt till under senast granskningen kan förlora rätten att överklaga beslut.

När det finns möjlighet att tycka till om en plan framgår det på informationssidan om den planen. Där står hur lång tid du har på dig och hur du gör för att lämna dina synpunkter. De planer som just nu går att lämna synpunkter på hittar du under aktuella projekt under rubriken "Öppna för synpunkter".

Aktuella projekt

Övriga synpunkter

Har du andra synpunkter eller idéer som rör utvecklingen av Kungsbacka men som inte finns i något pågående planarbete kan du höra av dig till oss.

Samhällsbyggnadsfrukost

Vi bjuder löpande in exploatörer och investerare till samhällsbyggnadsfrukost för att informera om utvecklingen i Kungsbacka och ha dialog kring det. Är du företagare inom bygg- och fastighetsbranschen är du välkommen att anmäla dig till våra frukostar.

Samhällsbyggnadsfrukost