Entreprenörsfrukost

Är ni som företag inom byggbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på entreprenörsfrukost.

Syftet med entreprenörsfrukost är att bjuda in till information och dialog om byggprojekt som är på gång i Kungsbacka. Vi ger övergripande information om projekt och berättar när projektet kommer att upphandlas. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställa på plats men du kan också skicka in dem i förväg. Vi anordnar frukostträffen en till två gånger per år.

Nästa tillfälle

Frukosten i november är inställd. Vi återkommer med en ny frukost under 2024.

Senaste mötet

På träffen 2022 berättade vi om kommande byggprojekt, och även hur vi arbetar med kommunikation i ett växande Kungsbacka.

Prenumerera på nyhetsbrevet

Vi har ett nyhetsbrev som riktar sig till byggföretag där vi informerar om kommande byggprojekt mellan frukostträffarna. Brevet skickas ut via e-post ungefär en till två gånger per år.

När du anmäler dig så registrerar vi din e-postadress för att kunna skicka nyhetsbreven till dig. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).Tidigare entreprenörsfrukostar