Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild kring ett tema eller några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställa på plats men du kan också skicka in dem i förväg.

Senaste tillfälle

26 september 2023 hade vi vår senaste samhällsbyggnadsfrukost. Vid detta tillfälle fokuserade vi på de södra delarna i Kungsbacka stad. Vi pratade om utvecklingen vid Kungsbacka sportcenter, där vi bland annat tog upp arenan och småbåtshamnen längs med Kungsbackaån.

Tidigare frukostar

Här kan du ta del av presentationer från tidigare samhällsbyggnadsfrukostar.