Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild kring ett tema eller några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställa på plats men du kan också skicka in dem i förväg.

Kommande tillfälle

Nästa samhällsbyggnadsfrukost kommer att hållas 21 november 2024. Vi återkommer med information om anmälan.

Senaste tillfälle

Senaste samhällsbyggnadsfrukosten hölls den 25 april på biografen Biostaden i Kungsmässan. Temat var vatten och vi hade både föreläsare från kommunen och externa föreläsare från två olika företag.

Nedan kan du ta del av presentationer från tidigare samhällsbyggnadsfrukostar.

Presentationer