Samhällsbyggnadsfrukost

Är ni som företag inom bygg- och fastighetsbranschen intresserade av vilka projekt som är på gång i Kungsbacka? Då är ni välkomna på samhällsbyggnadsfrukost.

Syftet med samhällsbyggnadsfrukost är att bjuda in till information och dialog om vad som är på gång i Kungsbacka. Vi ger en övergripande bild kring ett tema eller några projekt samt fördjupar oss i ett par av dem. Varje tillfälle avslutas med en gemensam frågestund. Frågorna går bra att ställa på plats men du kan också skicka in dem i förväg.

Senaste mötet

Tema för frukosten april 2023 hade fokus på utvecklingen av Åsa som är en av våra prioriterade orter i översiktsplanen. Vi pratade även om destinationsutveckling och satsningar i Åsa. 

Ta gärna del av presentationen nedan.

Tidigare frukostar

Här kan du ta del av presentationer från tidigare samhällsbyggnadsfrukostar.