När det bullrar i staden

Grävmaskin som arbetar i Kolla Parkstad

Det låter om en stad som växer, precis som Kungsbacka stad gör nu. Vem kan man kontakta om man blir störd? Här ger vi dig råd om hur du kan göra.

Kungsbacka stad växer och det gör den för att vi trivs och för att fler vill vara här. Vi skapar fler kvarter med innehåll för alla som vill bo och vistas i staden. Vi är inne i en spännande tid då staden utvecklas och är på väg mot en mer sammanhållen, trivsam och livfull stad.

Men att staden växer innebär också att det låter och brötar. Och visst kan man bli störd av det. Bor du i staden och blir störd av buller?

Det här kan du göra:

  1. Hör av dig till den som bygger
  2. Oftast är det andra än Kungsbacka kommun som är den som bygger. Kontakta kommunen om du inte kan ta reda på vem som bygger
  3. Ring och rådgör med kommunen och därefter kan du göra en anmälan

Om den verksamheten som bygger inte ger dig det svar du önskar få eller inte gör någon förändring kan du höra av dig till kommunen för råd om hur du bör gå vidare.

Hör av dig till den som bygger

Hör i första hand av dig till den som är ansvarig för byggnationen, alltså byggherren. Börja med att fråga den entreprenör som är på plats om vem som är byggherre. Det är ofta skyltat på plats vem som bygger. Om du ändå har svårt att ta reda på det kan du kontakta oss genom Kungsbacka direkt.

Om det är kommunen som bygger hör du av dig till vårt kundcenter Kungsbacka Direkt.

Gör en anmälan

Om du inte blir nöjd med beskedet från byggherren kan du kontakta kommunens bygg och miljöförvaltning när det gäller störande verksamheter som buller, lukt eller liknande men också om det gäller utformningen på byggnaden. Vi kan hjälpa dig med vilka regler som gäller och om du anser att byggherren bryter mot någon av dessa kan du anmäla det till Bygg och Miljöförvaltningen som är tillsynsmyndighet i dessa frågor.

En stad som växer låter

Även om kommunen inte är fastighetsägare eller på något annat sätt inblandad i bygget så är vi naturligtvis måna om att stadens utbyggnad och även annan byggnation i kommunen går så smidigt som möjligt. När en stad växer är det ofrånkomligt att det blir störningar under vissa perioder. I de fall andra byggherrar än kommunen bygger och de följer miljö och bygglagstiftningen så har kommunen inga formella möjligheter att påverka. Det vi kan göra är att hjälpa till att ha en dialog med berörda byggherrar för att minska eventuell störning.

Hur mycket får det låta?

Naturvårdsverket har sammanställt riktvärden för buller från byggarbetsplatser.

Buller från byggarbetsplatser (Naturvårdsverket) Länk till annan webbplats.

När ordinarie verksamhet stör

Industrier och andra verksamheter kan orsaka en del störande ljud. Det finns därför riktvärden som anger hur mycket det får bullra utanför verksamheten.