Lotteritillstånd

Driver ni en ideell förening som vill anordna lotterier? Är ni öppna för allmänheten och arbetar med exempelvis välgörenhet, folkhälsa eller annat som kommer allmänheten till nytta? Då kan ni registrera er för ett lotteritillstånd hos oss i kommunen.

En godkänd registrering gäller i fem år. Föreningen utser en lotteriföreståndare som ska godkännas av kommunen. Kommunen utser i sin tur en kontrollant.

Vem kan söka registrering för lotteri?

Ideella föreningar och registrerade trossamfund har rätt att anordna lotterier. Det finns fyra krav som ska vara uppfyllda:

 1. Föreningen ska ha stadgar som beskriver hur föreningen ska arbeta för ett allmännyttigt ändamål - välgörenhet, folkhälsa eller liknande.
 2. Föreningen arbetar med verksamhet som tillgodoser allmännyttigt ändamål - insamlingar till välgörande ändamål, föreningar med mera.
 3. Vem som helst kan bli medlem i föreningen, ingen nekas inträde.
 4. Föreningen behöver lotteriinkomster till sin verksamhet.

Ansök om lotteritillstånd

Ansök om lotteritillstånd i vår e-tjänst.

Om föreningen överstiger den totala omsättningen för registreringen som för 2021 var 33 ⅓ prisbasbelopp = 1 910 000 kronor måste ni ansöka om licens.

Licens ansöker ni om hos Spelinspektionen. Länk till annan webbplats.

Registreringen gäller i fem år

En förening kan anordna flera lotterier under en femårsperiod, så länge den sammanlagda insatsen för samtliga lotterier inte överstiger

Värdet av vinsterna i varje lotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde i det lotteriet. Varje lotteri ska redovisas till kommunen enligt reglerna nedan och varje lotteri ska godkännas av kontrollanten innan föreningen köper in lotter och vinster.

Ni får inte hyra fast försäljningsplats för försäljningen av lotterna. Lotteriet får inte heller ske från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.

Kommunen utser en lotterikontrollant

För varje femårsregistrering utser kommunen en lotterikontrollant. Kontrollanterna är speciellt anlitade personer som är utbildade inom området. Deras enda ersättning är kontrollantarvodet från lotteriet.

Kontrollanten ska alltid godkänna varje lotteri innan föreningen köper in lotter och vinster. Kontrollanten ska också vara med vid dragningen och kontrollanten ska underteckna lotteriredovisningen. Föreningen betalar ett kontrollantarvode för varje lotteri på tre procent av lotteriets planerade försäljning och max 9 000 kronor per lotteri.

Avgifter och slutredovisning

En registrering kostar 500 kronor.

Senast två månader efter varje lotteri avslutats ska föreningen tillsammans med kontrollanten redovisa lotteriet.

Vissa lotterier behöver inte registrering

En förening kan anordna spel utan att söka registrering. Det finns två alternativ med olika krav som ska vara uppfyllda:

Alternativ 1 som inte behöver registrering

 • En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
 • Spelet är ett lotteri eller bingospel.
 • Spelet säljs enbart vid en tillställning eller sammankomst som föreningen ordnar eller deltar i.
 • Vinsterna består enbart av varor.
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 14 kronor.
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/6 prisbasbelopp, cirka 9 550 kronor.

Alternativ 2 som inte behöver registrering

 • En ideell förening eller ett registrerat trossamfund anordnar spelet.
 • Spelet är ett lotteri som säljs i samband med en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk i förmån för ett allmännyttigt ändamål.
 • Vinsterna består enbart av varor.
 • Insatserna kostar max 1/4000 av ett prisbasbelopp, cirka 14 kronor.
 • Högsta vinstens värde uppgår till högst 1/60 prisbasbelopp, cirka 955 kronor.

Frågor och svar om tillstånden

Lotteri

Varför ska vi söka lotteritillstånd?

Det är Spellagen 2018:1138 som styr all spelverksamhet i Sverige. Lagen är beslutad av Sveriges riksdag. Brott mot spellagen kan dömas till böter eller fängelse enligt lagen.

Vad är ett lotteri?

Med lotteri menas att en eller flera deltagare kan, med eller utan insats, få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.

Till lotteri räknas:

 • Lottning, gissning eller vadhållning.
 • Marknads- och tivolinöjen.
 • Bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och kedjebrevsspel.

Vadhållning i samband med hästtävling och idrottstävling som mer än en kommun bedriver är undantagna. Sådan vadhållning räknas alltså inte som lotterier.

Lotter och bingobrickor ska vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning för insatser, vinstdragning eller kontroll av egentliga lotterier och bingospel.

Ansökan

Vad ska finnas med när vi ansöker om registrering?

Lägg till följande handlingar till ansökan:

 • Protokollsutdrag med föreningens beslut att ansöka om registrering med 33 1/3 basbelopp under en femårsperiod.
 • Uppgift om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Senaste verksamhetsberättelse inklusive ekonomisk redovisning.
 • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
 • Förteckning över styrelseledamöter i föreningen med namn, adress och telefonnummer, ordförande, kassör och sekreterare.

Vad händer med vår ansökan?

Vi handlägger ansökan och utser en kontrollant. Därefter skickar vi ett exemplar av beslutet till föreningen, lotteriföreståndaren och kontrollanten.

Licens

När behöver vi licens?

Nästan alltid, några få undantag finns.

Spellagen Länk till annan webbplats.

Vilka kan få licens?

Allmännyttiga föreningar som uppfyller kraven.

Spellagen Länk till annan webbplats.

Hur söker vi licens?

Information om hur ni ansöker om licens finns på Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats.

Vilka handlingar ska finnas med när vi söker licens hos Spelinspektionen för ett lotteri?

Lägg till följande handlingar till ansökan:

 • Vinstplan.
 • Ekonomisk plan för lotteriet.
 • Protokollsutdrag med föreningens beslut om att ansöka om licens, lotteriets insatsbelopp och försäljningstid och uppgifter om vem föreningen utsett till lotteriföreståndare.
 • Vid förhandsdragning ska föreningen antingen skicka med en provlott eller ange LN-nr för den lott-typ som föreningen vill använda.
 • Skriftligt avtal om föreningen anlitar serviceföretag.
 • Senaste verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning.
 • Stadgar som föreningen antagit och som gäller för föreningen.
 • Förteckning över styrelseledamöter i förening med namn, adress och telefonnummer, ordförande, sekreterare, kassör.

Mer information om licens hittar du på Spelinspektionens hemsida Länk till annan webbplats..

Föreningsservice telefontider och besöksadress

 • Måndag–tisdag 8.30–12
 • Onsdag 13.30–16
 • Torsdag–fredag 8.30–12

Kontakta oss för att boka besök och möten.

Adress: Stadshuset, Storgatan 37 i Kungsbacka