Kemikalier och bekämpningsmedel

Här får du råd om hur du hanterar kemikalier och bekämpningsmedel samt giftiga ämnen som kan ha negativ påverkan på miljön.