Uteservering på Kungsbacka torg

Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. De bidrar till att skapa en levande och attraktiv innerstad.

Kungsbackas stadskärna med sitt stenlagda torg och sina trähus är en miljö med kulturhistoriska värden. Uteserveringar ska passa in i stadsmiljön och samtidigt vara tillgängliga för alla.

Detta gäller för uteserveringar

För att ha en uteservering i Kungsbacka finns det olika tillstånd som du behöver söka och regler du behöver följa för att platsen ska vara tillgänglig för alla. Tillståndet du söker gäller för ett helt år, med början 1 april och sträcker sig till 31 mars.

Ansök om tillstånd hos Polisen

För att få ha en uteservering behöver du ansöka om tillstånd för nyttjande av offentlig plats hos polisen. Detta behöver du göra varje år. Är det första gången du ansöker bör du skicka in din ansökan så fort som möjligt eftersom det kan ta längre tid att få ett tillstånd första gången.

Mer information om ansökan finns på polisen hemsida

Söka tillstånd för att använda offentlig plats (polisen.se) Länk till annan webbplats.

Ingå ett avtal med kommunen

Utöver tillståndet från polisen behöver du ingå ett avtal med kommunen. När du har sökt tillstånd hos polisen får vi dessa uppgifter och hör sedan av oss till dig med ett avtal. I avtalet regleras din hyra för marken och för staketet om du väljer att hyra även det. Det är tillåtet med ett eget staket, men det måste i så fall vara utformat som våra staket. Om du inte meddelar oss något annat så kommer staket och stakethyra att finnas med när du får ditt avtal.

I vårt avtal så förbinder du dig även att möblera på uteserveringen utifrån vårt möbleringsprogram. Det innebär att möbler, utrustning och färgsättning du väljer ska vara enkel, estetiskt tilltalande och harmonisera med ålder och karaktären på stadsdelen din uteservering ligger i. Vi ställer även krav på hållbarhet, funktionalitet, skötsel, underhåll och tillgänglighet.

Läs mer om vårt möbleringsprogram Möbleringsprogram för Kungsbacka stad Pdf, 5.7 MB.

Övriga tillstånd för uteserveringar

  • För att servera alkohol behöver du tillstånd från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
  • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten Storgöteborg.

Tillstånd för brandfarlig vara - Företag & Organisation (rsgbg.se) Länk till annan webbplats.

  • Om du vill spela musik på uteserveringen med högre ljudnivå än så kallad bakgrundsmusik krävs ett särskilt tillstånd som du ansöker om hos Polisen.

Tänk på att du inte får använda uteserveringen på ett sådant sätt att det kan upplevas som störande för omgivningen. Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får remiss från polisen innan du får ditt tillstånd för uteservering. Vi kan exempelvis reglera öppettider beroende på var i staden du har uteserveringen. Tobaksrök och buller, exempelvis musik, från din uteservering kan uppfattas som störande för omgivningen och då framför allt de närboende. För att undvika eventuella klagomål ta gärna tidig kontakt med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för mer information.

Så ska uteserveringen se ut

Utformning av uteserveringen

Uteserveringen ska placeras i direkt anslutning till restaurangens eller kaféets fasad mot gatan och får endast sträcka sig så långt som lokalen är bred. Från uteserveringen till trottoarkanten ska det finnas ett avstånd på 1,5 meter, då kommer till exempel de som har barnvagn eller rullstol förbi.

Avgränsning

Uteserveringen ska vara inhägnad med staket på alla sidor och ha en ingång som är minst 110 cm bred. Staketet kan du hyra av Teknik, som även sätter upp och tar ner det. Det är inte tillåtet att borra eller skruva i staketen utan tillstånd från Teknik. Räckena är utvalda för att ge ett nätt och luftigt intryck. Klä därför inte in dem med tyg eller liknande.

Alla möbler, skyltar och blomsterkrukor ska vara placerade inom uteserveringen.
Det innebär att exempelvis blomlådor måste hänga på insidan av räcket, om de hänger utanför kan vi ta bort dem för att exempelvis kunna komma fram med våra sopmaskiner. Det är inte tillåtet med fasta tak, väggar eller plank vid uteserveringen.

Tillgänglighet

Uteserveringen ska vara möblerad så att den kan användas av personer med funktionsvariation. Uteserveringen och dess stolar, bord eller annan inredning får inte blockera utrymningsvägarna från lokalen eller från andra fastigheter.

Golv


Markytan ska vara uteserveringens golv och möblerna ska stå direkt på marken. Om marken sluttar mycket kan det vara nödvändigt med ett uppbyggt golv. Ett golv liksom alla ingrepp i markbeläggningen kräver tillstånd från Teknik.

Tak

Som tak kan uteserveringen ha fristående parasoller eller markis monterad på vägg. Markiser som är fast monterade i mark och på vägg kräver bygglov. Det ska vara en fri höjd på 2,5 meter upp till markisen eller parasollen. De får inte sticka ut utanför serveringen. Välj ett tyg utan reklaminslag. Om uteserveringen finns på torget – välj ett enfärgat vitt eller grått tyg.

Möbler

Möblerna ska vara gjorda för kommersiellt bruk utomhus, det vill säga inte enklare plastmöbler. Tänk på att möblerna ska kunna anpassas till ojämnheter. Välj möbler som passar in i stadsmiljön och tar hänsyn till hur innerstaden ser ut.

Skyltning

Eventuella skyltar ska rymmas inom uteserveringen och utformas så de passar in i omgivningen. Diskreta skyltar med restaurangens eller kaféets namn får finnas på staketet. Större skyltar kan kräva bygglov. Ska du ställa ut trottoarpratare krävs tillstånd från Polisen.

Skötsel och städning

Som restaurang- eller kaféägare har du fullt ansvar för uteserveringens yta. Det innebär bland annat att du ska hålla uteserveringen i ordning. Det ska finnas papperskorgar inom uteserveringen och under vintern ska den snöröjas.