Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. De bidrar till att skapa en levande och attraktiv innerstad.

Kungsbackas stadskärna med sitt stenlagda torg och sina trähus är en miljö med kulturhistoriska värden. Uteserveringar ska passa in i stadsmiljön och samtidigt vara tillgängliga för alla.

Detta gäller för uteserveringar

För att ha en uteservering i Kungsbacka behöver du

  • ansöka om tillstånd hos Polisen för att använda offentlig plats
  • ingå ett avtal med kommunen, bland annat för hyra av staketet runt uteserveringen.

Så ska uteserveringen se ut

Uteserveringen ska i sin helhet passa in i och bli ett tillskott till omgivningen. Samtidigt ska den vara tillgänglig för alla, till exempel de som har barnvagn eller rullstol. Därför behöver vi ställa krav på utformningen. Kraven finns med i det avtal du ingår med kommunen.

Avgifter

På grund av pandemin togs inga avgifter ut 2020. Däremot tog vi ut avgifter 2021.

Övriga tillstånd

  • För att servera alkohol behöver du tillstånd från förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd.
  • Ska du ha gasolbrännare behöver du tillstånd för hantering av brandfarlig vara från Räddningstjänsten.
  • Vill du anordna grillning på uteserveringen ska du kontakta förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd. Du behöver däremot inget tillstånd för vanlig servering av mat.

Störande buller och tobaksrök

Förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd får remiss från polisen innan du får ditt tillstånd för uteservering. Vi kan exempelvis reglera öppettider beroende på var i staden du har uteserveringen. Tobaksrök och buller, exempelvis musik, från din uteservering kan uppfattas som störande för omgivningen och då framför allt de närboende. För att undvika eventuella klagomål ta gärna tidig kontakt med förvaltningen för Miljö & Hälsoskydd för att hitta en lämplig lösning.

Uteserveringar i Kungsbacka. Pdf, 705.4 kB.