Upplev en äkta torgmarknad den första helgfria torsdagen varje månad, året runt. Då samlas knallar och marknadsbesökare i Kungsbacka. Här hittar du allt från färska grönsaker till hantverk och konstverk. När du handlar på Kungsbacka marknad stödjer du lokala producenter och bidrar till en hållbar framtid.

Marknaden på Kungsbacka torg

Försäljningsplatser är Kungsbacka torg, Södra torggatan mellan Kyrkogatan och Östergatan samt Lindens torg. Marknaden är öppen för försäljning mellan klockan 8 och 15.

Datum och tema för marknader under 2024

 • 4 januari – idrottsföreningar
 • 1 februari – Kungsbacka kommun, Teknik – AU
 • 7 mars - Fordon
 • 4 april – Träning och Hälsa
 • 2 maj – Kungsbacka kommun
 • 13 juni – Kungsbacka kommun, rådgivning
 • 4 juli – Sommarmarknad
 • 1 augusti – Sommarmarknad
 • 5 september – Höstfest, närproducerat
 • 3 oktober – Konstens vecka
 • 7 november – Hållbarhet
 • 5 december – Jul

Boka plats som säljare

Vill du komma till Kungsbacka och sälja på vår månadsmarknad ska du boka en marknadsplats via vår e-tjänst, senast tisdag klockan 15 i marknadsveckan. Vi skickar bekräftelse och placering via e-post dagen före marknadsdagen.

Det är platsen ni bokar. Vi tillhandahåller inga bord, tält eller liknande.

På sommarmarknaderna juni till augusti är det viktigt att du bokar i god tid innan marknadsdagen eftersom efterfrågan på platserna är mycket stor.

Skulle du inte ha fått plats innan marknadsdagen finns det möjlighet att hämta kölappar på marknadsdagens morgon från cirka klockan 6.30, hos marknadsansvarig som befinner sig på torget.

Årets knalle 2024

I slutet av året utser vi årets knalle bland de som haft fast plats bokad under året och uppfyller kriterierna:

 • Visar upp ett trevligt bemötande och god service.
 • Har en vilja och ett engagemang att utveckla sin verksamhet för att bidra till att Kungsbacka månadsmarknad får ett gott renommé.
 • Sköter betalning korrekt.
 • Ringer i god tid och avbokar om man fått förhinder.
 • Håller rent och snyggt runt sitt marknadsstånd och tar med sitt skräp från platsen efter marknadens slut.
 • Följer eventuella krav från miljöförvaltning och räddningstjänst.
 • Håller sig inom ramen för sin plats.
 • Följer Kungsbacka kommuns torghandelsstadga.
 • Respekterar öppettiderna och är klar med upp packningen när marknaden startar och nedpackning senast klockan 17.

Gäller endast de som har fast plats januari till december 2024.

Kostnad för din plats

Försäljningsplatserna är alltid 3 meter breda, men kan variera i längd, till exempel 3x3 meter, 6x3 meter, 9x3 och så vidare. Kostnaden för en plats 3x3 meter på månadsmarknaden är 260 kronor, för 6x3 meter 520 kronor och så vidare.

På torghandelsdagarna tisdagar och fredagar kostar till exempel 3x3 meter 85 kronor.

Det finns inte möjligheter att ha bilen vid försäljningsplatsen.

Notera att vi inte längre tar emot kontant betalning för marknadsplatserna, godkända betalningsmetoder är Swish och kortbetalning.

Tisdag och fredag

Tisdagar och fredagar när det inte är månadsmarknad har vi torghandel i innerstan. Försäljningen startar vid 8-9-tiden och kan pågå till klockan 18.

Regler för torghandel i Kungsbacka

Välkommen som torghandlare i Kungsbacka. Här finns i korthet regler för torghandel i Kungsbacka stad.

Områden för torghandel

Torghandel får ske inom:

Område A:

 • Kungsbacka torg exklusive körytor, parkeringar
  och uteserveringar.
 • Alla helgfria tisdagar och fredagar klockan 08-18
  (torgdag).

Område B:

 • Lindens torg, exklusive gång- och cykelvägar
  och parkeringar.
 • Alla helgfria dagar utom första helgfria torsdagen i varje
  månad klockan 08-18 (torgdag).

Område C:

 • Lindens torg, inklusive parkeringar, Södra
  Torggatan mellan Östergatan och Kyrkogatan samt
  Kungsbacka torg inklusive Storgatan och Kyrkogatan men
  exklusive Södra Torggatan.
 • Första helgfria torsdagen i varje månad klockan 08-15 (marknadsdag).

Det är möjligt att efter särskild ansökan få tillstånd för torghandel
även på måndagar, onsdagar, torsdagar och lördagar på Kungsbacka
torg.

Kartvy över Kungsbacka torg

Fördelning av försäljningsplatser

Tillfälliga försäljningsplatser tilldelas försäljarna av torgvakten i den
ordning som de kommer till försäljningsplatsen. Har innehavaren av
fast försäljningsplats inte tagit platsen i anspråk senast en halvtimme
före försäljningstidens början, eller meddelat torgvakten att platsen
kommer att utnyttjas senare under dagen, har torgvakten rätt att
upplåta platsen som tillfällig försäljningsplats.
En innehavare av försäljningsplats ska genom en väl synlig skylt
eller på något annat sätt upplysa om innehavarens namn, postadress
och telefonnummer.

Placering av varor, redskap och fordon

Du måste hålla dig inom anvisad plats. Varor och redskap får inte
placeras på de gångar som är avsedda för framkomlighet utmed eller
mellan försäljningsplatser. Från en timme före försäljningstidens
början till en halvtimme efter försäljningstidens slut får fordon inte
framföras inom torg/marknadsområdet.

På Kungsbacka torg är det inte tillåtet att ställa upp fordon eller
släpvagn. Varor och redskap ska vara bortförda senast två timmar
efter försäljningstidens slut. Försäljning får pågå under nedpackning
av varor och redskap.

Renhållning

Innehavare av försäljningsplats är skyldig att efter försäljningstidens
slut samla ihop och själv föra bort avfall och annat skräp till anvisad
plats. Vi hänvisar till återvinningsstationen vid Blomstergatan eller på parkeringsanläggningen intill Sjöallén.

Taxa

Månadsmarknad (första torsdagen i månaden)

3x3 meter: 260 kr/dag 2 000 kr/kalenderår
6x3 meter: 520 kr/dag 4 000 kr/kalenderår

Torgdagar (tisdagar och fredagar)

3x3 meter: 85 kr/dag
6x3 meter 160 kr/dag