Tillfällig livsmedelsförsäljning

Du som privatperson behöver inte anmäla om du förbereder eller förvarar livsmedel för en privat tillställning.

En privat tillställning kan till exempel vara en klassfest eller bröllop. Du behöver inte heller registrera någon verksamhet för enstaka loppmarknader och idrottsevenemang.

Detta räknas som livsmedelsverksamhet

För att vara en livsmedelsverksamhet är det kontinuitet och organisation som avgör om det är ett livsmedelsföretag eller inte. Den regel som vi håller oss till när vi bedömer om verksamheten ska registreras är:

Bedömning av verksamhet

Vad du tillagar

Hur ofta du tillagar det

Tillagar rått kött/fågel/fisk

Mer än 5 ggr/år

Korvgrillning, våfflor, smörgåsar och annat upp till som inte är rått kött/fågel/fisk

Mer än 20 ggr/år

Viktigt att tänka på

Även om du inte behöver registrera din verksamhet så tänk på att:

  • tvätta händerna och håll en god handhygien när du hanterar maten
  • hålla rätt förvaringstemperaturer
  • livsmedlen inte förvaras på golvet.