Egenkontroll för livsmedel

Du som driver livsmedelsverksamhet ska se till att maten du hanterar är säker och att de som äter den inte blir sjuka eller lurade. Detta gör du med hjälp ifrån din egenkontroll.

Du ansvarar för att lokalen och hanteringen av livsmedel uppfyller de lagkrav som finns. Maten ska vara rätt märkt och inte innehålla farliga bakterier eller främmande och allergiframkallande ämnen.

Egenkontrollprogram

I ditt egenkontrollprogram ska det finnas rutiner om exempelvis hur du kontrollerar rengöring, hantering och förvaring av livsmedel. I egenkontrollprogrammet ska du även dokumentera eventuella brister du upptäcker i verksamheten och hur samt när du ska åtgärda dessa.

Egenkontrollen ska innehålla:

  • god hygien och produktionspraxis
  • faroanalys och kritiska styrpunkter.

För att alla som arbetar i verksamheten ska ha goda kunskaper om hanteringen av livsmedel behöver ni gå igenom egenkontrollprogrammet tillsammans.

Faroanalys

Verksamheter som hanterar stora mängder livsmedel behöver även ha en faroanalys. Läs mer om faraoanalys:

HACCP och flexibilitet (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

K - HACCP-baserade förfaranden (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Branschriktlinjer (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Så gör du ett egenkontrollprogram

För att du ska kunna bygga ett bra egenkontrollprogram är det viktigt att du har grundläggande kunskap om livsmedelshygien och egenkontroll. Du behöver också ha tillräcklig kunskap om de arbetsuppgifter som ska utföras i verksamheten för att du ska kunna skriva rutiner.

Ta gärna hjälp från branschriktlinjen som handlar om din typ av verksamhet. Branschriktlinjerna finns på Branschriktlinjer (Livsmedelsverket) Länk till annan webbplats.

Egenkontrollprogrammet ska innehålla:

  • Rutiner
  • Dokumentationsmallar
  • Checklistor
  • Eventuella analyser

Tänk på att egenkontrollprogrammet ska hjälpa dig och personalen i din verksamhet att producera mat som är säker för konsumenterna.

Vi kontrollerar din verksamhet

Syftet med livsmedelskontrollen är att säkerställa att dina kunder får säkra livsmedel och inte blir lurade. När vi gör kontroll ska du kunna berätta hur du arbetar med egenkontrollen och ditt egenkontrollprogram. Livsmedelskontrollen är riskbaserad vilket innebär att inspektören kontrollerar om det finns några risker för att någon kan bli sjuk eller lurad av din verksamhet.

Vi kontrollerar kvaliteten i din verksamhet och du ska kunna visa upp ditt egenkontrollprogram.

Livsmedelskontroll