Utforma en livsmedelslokal

En livsmedelslokal ska vara rätt utformad och anpassad för den tänkta livsmedelshanteringen. Det är en förutsättning för att lokalen ska kunna hållas ren och i gott skick.

Det är viktigt att lokalen är rätt anpassad för den verksamhet du ska starta. Du behöver ha tillgång till vatten, avlopp och ventilation utöver den inredning du behöver. Tänk på att alla ytor, även väggar, tak och golv, ska vara lätta att rengöra.

Om du är osäker på vad det finns för krav på livsmedelslokalen kan du läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats.

Lokaler, hygien och företagens egen kontroll Länk till annan webbplats.

Du kan behöva söka bygglov eller göra en bygganmälan beroende på vilka förändringar du behöver göra i lokalen. Om du planerar att starta en livsmedelsverksamhet där det inte har varit en sådan verksamhet innan behöver du först kontrollera om detaljplanen tillåter livsmedelsverksamhet på den platsen.

Utformning och inredning

Lokalen ska utformas så att livsmedel inte blir förorenade av bakterier, smuts eller giftiga material.

  • Ytorna ska vara släta, täta och lätta att göra rent.
  • Inredning bör tåla fukt och slitage.

Tänk på att bänkar och hyllor ska vara byggda så att du lätt kommer åt att göra rent under och bakom.

Bra flöde i livsmedelshanteringen

För att livsmedel inte ska bli förorenade är det viktigt att ha ett bra flöde mellan det som är rent och smutsigt. Smutsig disk och avfall ska till exempel inte flyttas genom utrymmen där ni hanterar oförpackade livsmedel. Omklädningsrum bör vara placerade så att ni enkelt kan byta om innan ni kommer in i köket.

Krav på livsmedelshygien

Tänk på att även andra myndigheter kan ställa krav på din verksamhet. Det kan exempelvis handla om arbetsmiljö, bygglov, fettavskiljare, serveringstillstånd, farligt avfall och användning av gasolbrännare. Med hjälp av vår tillståndslots och företagslots kan du få information om hur du ska göra för just din verksamhet.