Det är inte alltid bakterier syns eller märks och de flesta matförgiftningar kan förebyggas med god livsmedelshygien. Det är alltid du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att dina livsmedel är säkra att äta.

För att minimera risken för matförgiftning och för att hålla nere mängden mat som måste slängas kommer här några tips.

Komihåg-lista för säker hantering av livsmedel

 • Tvätta händerna.
 • Rengör redskap och skärbrädor ofta.
 • Byt ut slitna och repiga skärbrädor mot nya.
 • Förvara råvaror och tillagad mat åtskilt.
 • Förvara mat väl övertäckt.
 • Byt trasa ofta och använd den bara på köksbänken och spisen, aldrig på skärbrädor eller på golvet.
 • Genomstek alltid fågel, griskött och köttfärs till minst 70°C.
 • Håll kylvaror kylda. Bra kylskåpstemperatur är 4–5°C. Kontrollera med termometer.
 • Kyl snabbt mat som ska sparas. Kallt vattenbad kan användas, rör om för att snabba på nedkylningen.
 • Varmhåll mat vid minst 60°C.
 • Laga inte mat åt andra om du är eller precis har varit sjuk.

Du som driver livsmedelsverksamhet kommer att få din verksamhet kontrollerad vid en tillsynsinspektion. Följande lista hjälper dig att hålla god hygien och leva upp till kraven som finns för tillsynsinspektionen.

Personlig hygien

Tvätta händerna med tvål och vatten:

 • innan du börjar hantera livsmedel och alltid mellan hantering av olika livsmedel
 • efter toalettbesök, sophantering och städning.

Tänk på att:

 • använda skyddskläder när du arbetar med oförpackade livsmedel
 • du får inte ha på dig smycken eller klocka om de kan komma i kontakt med oförpackade livsmedel, använd inte heller nagellack eller lösnaglar
 • laga aldrig mat till andra när du är sjuk
 • om du har sår på händerna måste du använda handskar för att kunna fortsätta arbeta med livsmedel.

Hantering av mat och redskap

Du måste:

 • använda rena redskap och hantera maten på rena ytor
 • diska redskap och torka av bänken mellan olika moment, till exempel efter att du skurit upp kött och innan du gör sallad
 • använda olika skärbrädor för grönsaker och kött.

Tänk på att:

 • byt skärbrädan till en ny när den blivit repig
 • i en fuktig disktrasa förökar sig bakterier snabbt och det är stor risk att du sprider runt bakterier i köket, använd gärna papper för att torka av ytor i köket
 • ställa tillbaka kylvaror i kylen så snabbt som möjligt efter beredning
 • mat för allergiker behöver förvaras med extra försiktighet så att det inte hamnar något oönskat i maten.

Mathantering och temperaturer

Det är viktigt att ha koll på temperatur är du ska förvara mat och när du tillagar mat. Tänk på att:

 • förvara var sak på sin plats.
 • separera olika typer av livsmedel, råa livsmedel kan kontaminera ätfärdiga produkter.
 • bryt inte kylkedjan! Kontrollera din varuleverans så att temperaturen stämmer överens med märkningen på produkten. Använd kylväska om du handlar själv.
 • ställ så fort som möjligt in temperaturkänsliga varor i kylar och frysar och tina frysta varor i kylskåp.
 • kylskåpstemperaturen ska vara anpassad efter de livsmedel som förvaras där. I en kall kyl blir hållbarheten längre.
 • temperaturen i frysen ska vara - 18 °C eller kallare.
 • nedkylning ska gå fort. Varm mat ska kylas ner till under 8°C inom sex timmar. Men ställ inte in varm mat direkt i kylskåpet eftersom de andra varorna i kylen kan bli varma. Kontrollera nedkylningen genom att mäta temperaturen. Kyls större mängder mat behöver temperaturer och tiden vid start och slut skrivas upp.
 • tillagning är ett sätt av avdöda bakterier. Använd en termometer för att kontrollera kärntemperaturen i de livsmedel som du hettar upp och tillagar. Värm normalt till minst 70 °C.
 • mat på varmhållning ska vara minst 60°C grader.

Viktigt: Kemikalier, städutrustning och avfall får inte förvaras ihop med livsmedel.