Starta, ta över, ändra eller avsluta en livsmedelsverksamhet

Personer lagar mat i storkök

Innan du får starta eller ta över en livsmedelsverksamhet måste du registrera den hos oss. En del verksamheter som slakterier och mejerier kräver även ett godkännande i förväg.

Registrera livsmedelsverksamhet

Du ska lämna in anmälan senast två veckor innan du startar din verksamhet. Om du startar en ny verksamhet eller tar över en redan registrerad verksamhet utan att skicka in en anmälan bryter du mot livsmedelslagen och kan få betala en sanktionsavgift.

Undvik böter

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att först registrera den kan du få betala böter på mellan 2 500 och 75 000 kronor. Var därför säker på att din verksamhet är registrerad hos oss innan du startar den.

Avgift för att registrera verksamheten

Nyregistrerade verksamheter kommer från och med den 1 januari 2023 att debiteras för faktisk kontrolltid enligt timtaxa efter utförd kontroll.

De verksamheter som redan är registrerade hos oss kommer inte att beröras i dagsläget. Utan kommer under hela 2023 att få en faktura med en årlig avgift. Mer information om timavgift kommer under året då ni berörs först i januari 2024.

Avgifter

Du genomför egenkontroll av din verksamhet

Du ansvarar för att lokalen, livsmedelshanteringen och ditt egenkontrollprogram uppfyller de lagkrav som finns.

Egenkontroll

Kommunen genomför kontroller för din verksamhet

När du har startat din verksamhet gör vi en revision hos dig för att kontrollera att lokalen, din livsmedelshantering och ditt egenkontrollprogram uppfyller alla lagkrav. Det är alltså viktigt att du ser till att allt är i sin ordning innan du startar din verksamhet.

Livsmedelskontroll

Har du rätt lokal?

En livsmedelslokal ska vara rätt utformad och anpassad för den tänkta livsmedelshanteringen. Det är en förutsättning för att lokalen ska kunna hållas ren och i gott skick.

Utforma en livsmedelslokal

Anmäl ägarbyte, ändringar och upphörande

När det sker stora förändringar i din livsmedelsverksamhet måste du anmäla det till oss. Det kan exempelvis vara att du byter bolagsform, lokal, inriktning på verksamheten, att din verksamhet avslutas eller att du säljer verksamheten till någon annan.

Krav för säkra livsmedel

Det finns många krav som du som livsmedelsföretagare behöver uppfylla. Tänk på att ta reda på vilka regler som gäller för just din verksamhet. Du kan läsa mer på Livsmedelsverkets webbplats Länk till annan webbplats..

Krav från andra myndigheter

Tänk på att andra myndigheter kan komma att ställa krav på din verksamhet. Det kan exempelvis handla om arbetsmiljö, bygglov, fettavskiljare, serveringstillstånd, farligt avfall och användning av gasolbrännare. Med hjälp av vår tillståndslots och företagslots kan du få information om hur du ska göra för just din verksamhet.

Fler sidor