Avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl och tobak

Här hittar du vilka avgifter som gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Kostnad för handläggning är 1 436 kronor per timme. Avgifterna gäller från och med 1 januari 2024. Den nya avgiften faktureras i samband med din ansökan. Betala din avgift inom rätt tid så slipper du förseningsavgift.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Om handläggningstiden överskrider den genomsnittliga handläggningstiden har vi möjlighet att ta ut en rörlig avgift för ytterligare nedlagd handläggningstid.

Ny avgift

Miljö & Hälsoskydd har under mars och april skickat ut årliga fakturor för folköl, tobak, elektroniska cigaretter, tobaksfria nikotinprodukter och receptfria läkemedel. Under juli månad 2023 infördes en ny taxa för prövning och tillsyn som innebar en höjning av avgifterna. De höjda avgifterna beror bland annat på att lagstiftningen har blivit mer omfattande. Syftet med de skärpta reglerna är att förebygga illegal tobak och osund marknad.

Vad är den nya avgiften?

De årliga tillsynsavgifterna för 2024 är antalet timmar multiplicerat med timtaxan på 1436 kronor. Säljer din verksamhet flera av dessa alternativ adderar du timmarna och multiplicerar med timtaxan.

 

Fast årlig tillsynsavgift

Antal timmar

Folköl

2

Tobak, detaljhandel och partihandel

5

Elektroniska cigaretter, påfyllnadsbehållare och tobaksfria nikotinprodukter

2

Receptfria läkemedel

2

Uppföljande kontroll vid avvikelser


Avgift tas ut för nedladg kontrolltimme

faktisk nedlagd tid

Ett räkneexempel

Om du säljer tobak är tillsynstiden 5 timmar och timtaxan är 1436 kronor vilket blir 7 180 kronor. Säljer du både tobak och elektroniska cigaretter adderas timmarna till totalt 7 timmar och avgiften blir då 10 052 kronor.

Ny omfattande tobakslag och lag om tobaksfria nikotinprodukter

Tidigare har vi erbjudit mängdrabatt när en verksamhet sålde tobak, folköl, receptfria läkemedel, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter. På grund av en mer omfattande lagstiftning har tillsynen utökats med kontroll av skyltning, egenkontroll och granskning av produkter. Lagstiftningen ställer även högre krav på tillsynsmyndigheter att kontrollera att verksamheter med tobakstillstånd inte har skulder, förekommer i belastningsregistret eller handlar med illegala medel.

Kommunens tobakstillsyn ska vara avgiftsfinansierad till 100 % vilket innebär att det inte bekostas av skattemedel. Timtaxan är framtagen utifrån rekommendationer från Sveriges kommuner och Regioner, SKR. Beloppet är samma som för livsmedelskontrollen.

Har du frågor?

Kontakta gärna vårt kundcenter om du har frågor kring den nya avgiften.