Avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl och tobak

Här hittar du vilka avgifter som gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2023. Den nya avgiften faktureras i samband med din ansökan. Betala din avgift inom rätt tid så slipper du förseningsavgift.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter, lagen om tobaksfria nikotinprodukter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Om handläggningstiden överskrider den genomsnittliga handläggningstiden har vi möjlighet att ta ut en rörlig avgift för ytterligare nedlagd handläggningstid.

Avgiften per timme är 1 350 kronor.

Den nya taxan började gälla 1 juli 2023. Ärenden som kommit in före 1 juli 2023 debiteras enligt tidigare gällande taxor. Antagna 2018-12-13, KF §§ 258–259 jämte
komplettering, antagen 2019-10-08, § 141