Avgifter för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl och tobak

Här hittar du vilka avgifter som gäller för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.

Avgifterna gäller från och med 1 januari 2022.

Avgiften ska sättas in på bankgiro 426–4610, Kungsbacka kommun.

Meddelande till mottagaren: 7102 3111 267 863 samt namn på sökande. Avgiften betalas inte tillbaka om din ansökan skulle avslås.

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen

Tabellen sammanställer alla kostnader för att söka om olika tillstånd enligt alkohollagen

Typ av ansökan

Avgift kronor

Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

10 512

Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap

10 512

Stadigvarande serveringstillstånd vid catering (cateringstillstånd)

10 512

Stadigvarande cateringstillstånd till den som redan har ett serveringstillstånd

10 512

Stadigvarande serveringstillstånd, gemensam serveringsyta

10 512

Stadigvarande serveringstillstånd vid paus på teater, paustillstånd

10 512

Stadigvarande serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsstället

9 344

Anmälan catering och företag

1 168

Tillfälligt provsmakningstillstånd

5 840

Utvidgad stadigvarande tillstånd (ändring av serveringsyta)

4 672

Utvidgad stadigvarande tillstånd (utökad serveringstid)

4 672

Tillfälligt utökad/ändrat stadigvarande serveringstillstånd

1 168

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

7 008

Tillfälligt serveringstillstånd till slutna sällskap

1 168

Tillfälligt serveringstillstånd, gemensam serveringsyta

4 672

Ändrade förutsättningar i tillståndshavande bolag (nya bolagsmän/ägare)

5 840

Ändring av namn på serveringsstället

1 168

Kunskapsprov

1 633

Kunskapsprov, slutna sällskap

1 168

Påminnelseavgift för restaurangsrapport

539

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Tillsynsavgiften består av en fast och en rörlig del.

Fast årlig tillsynsavgift

Tabellen visar de fasta avgifter som är knutna till tillsynsavgiften.

Typ av tillstånd

Avgift kronor

Stadigvarande serverings till slutna sällskap

3 234

Stadigvarande serverings till allmänheten

3 234

Rörlig tillsynsavgift

Tabellen visar de rörliga avgifter som är knutna till tillsynsavgiften.

Årlig alkoholomsättning, kronor

Avgift kronor

0 – 50 000

0

50 001 – 100 000

1 168

100 001 – 200 000

3 504

200 001 - 500 000

5 840

500 001 – 1 000 000

8 176

1 000 001 – 2 000 000

9 344

2 000 001 – 3 000 000

12 551

3 000 001 – 4 000 000

15 184

4 000 001 - 6 000 000

17 520

6 000 001 – 8 000 000

22 192

8 000 001 – 12 000 000

23 961

> 12 000 000

26 864

Ansökningsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Tabellen sammanställer alla kostnader för att söka om olika tillstånd enligt alkohollagen tobakslagen, lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
Typ av tillståndAvgift kronor
Anmälan om försäljning/servering av folköl, och försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare3 504
Ansökan om försäljning av tobaksvaror6 436

Tillsyn av anmälningspliktig servering eller detaljhandel

Avser öl samt detaljhandel med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och vissa receptfria läkemedel

Tabellen visar de avgifter som är knutna till tillsynsavgiften.
Typ av tillståndAvgift kronor
Folköl2 347
Tobak3 504
Elektroniska cigaretter och/eller påfyllningsbehållare3 504
Receptfria läkemedel2 347
Kombination av 2 eller 3 ovanstående4 303
Alla ovanstående5 379
Tabellen visar timavgiften för uppföljande kontroller
Uppföljande kontroll vid avvikelserTimavgift kr/timme
Avgift tas ut för nerlagt kontrolltid enligt 10 §1 168


Kommunfullmäktige beslutade om avgiften den 13 december 2018 samt om ändring och komplettering den 8 oktober 2019.

Timavgiften är reviderad av nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Kommunen har rätt att ta ut avgift för tillståndsprövning, registrering och tillsyn enligt, alkohollagen om tobak och liknande produkter om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.