Om du vill sälja eller servera folköl så behöver du inget tillstånd, men du måste anmäla det till oss och fylla i ett egenkontrollprogram.

Villkor för försäljning av folköl

  • Du ska bedriva verksamheten i en lokal som är registrerad enligt livsmedelslagen, samt att du bedriver försäljning av matvaror i lokalen.
  • Folköl får inte säljas till ungdomar under 18 år.
  • Den som bedriver detaljhandel eller servering av folköl är skyldig att genomföra tillsyn över försäljningen (egentillsyn) och utarbeta ett lämpligt program för detta. I programmet ska det framgå former för identitetskontroll, vem som är ansvarig för verksamheten och hur personalen informeras om försäljningsbestämmelserna.

När du anmäler din folkölsförsäljning eller servering faktureras du en anmälningsavgift. Du kommer även att behöva betala en årlig avgift för tillsyn.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Egenkontroll för folkölsförsäljning Pdf, 178.2 kB.