Om du vill sälja eller servera folköl så behöver du inget tillstånd, men du måste anmäla det till oss och fylla i ett egenkontrollprogram.

När du anmäler din folkölsförsäljning eller servering faktureras du en anmälningsavgift. Du kommer även att behöva betala en årlig avgift för tillsyn.

Avgifter för tillstånd och tillsyn

Egenkontroll för folkölsförsäljning Pdf, 178.2 kB.