Detalj- och partihandlare som ska sälja tobak måste ansöka om tillstånd.

Tobak

Du behöver alltid ha tillstånd för att få sälja tobak. Vi samarbetar med Polisen och Skatteverket för att bedöma om du är ekonomiskt och personligt lämplig. Vi strävar efter så korta handläggningstider som möjligt. Räkna med att det tar cirka 8 veckor från komplett ansökan.

Krav på tillstånd för tobaksförsäljning gäller för alla. Både för dig som säljer till konsument och för dig som säljer till butiker, oavsett om försäljningen sker i en fysisk butik eller via internet.

Hos Folkhälsomyndigheten finns information som är viktigt att känna till för tillverkning, import och handel med tobaksvaror.

Anvisningar till egenkontrollsprogram, försäljning av tobaksvaror Pdf, 144.9 kB.

E-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja e-cigaretter och/eller tobaksfria nikotinprodukter måste du anmäla det till oss. Du behöver inget tillstånd för att få sälja.

Anvisningar till anmälan om ändring tobakstillstånd Pdf, 122.6 kB.

Anvisningar till ansökan om tobaksförsäljningstillstånd Pdf, 149.1 kB.